2016, Arkiv 11.10.2016 Paula Mikkola
-Språket ger kraft åt det vi säger och gör, och det är vår identitet. Det sade Simo Rundgren, tidigare riksdagsledamot i Finland och ordförande i Föreningen Norden Lappland.

 simo-r

-Språket ger kraft åt det vi säger och gör, och det är vår identitet. Det sade Simo Rundgren, tidigare riksdagsledamot i Finland och ordförande i Föreningen Norden Lappland, då han invigde den 29:e Nordkalottkonferensen i Kemi. Totalt deltog drygt 140 personer från hela Nordkalotten.

 

Temat för konferensen var språk.

-Vi vill fästa uppmärksamhet på Nordkalottens minoritetsspråk, som i alla fall är majoritetsspråk på sina egna hemorter. Samespråken, meänkieli i Norrbotten och kvänska i Nord-Norge är värda att uppmärksammas, förklarade Simo Rundgren och fortsatte

-De nordliga folken pratar ofta också grannlandets språk och tack vare detta har många företag utvidgat sin verksamhet över gränsen. Språket spelar en viktig roll för att nya arbetsplatser kommer till på Nordkalotten.

 

Tredje gången i Kemi

 

Det var tredje gången som Nordkalottkonferensen anordnades i Kemi. Initiativtagare till den allra första konferensen var Norrbottens dåvarande landshövding Ragnar Lassinantti. Den ägde rum i Torneå 1960.

-Här i Kemi har det varit Nordkalottkonferenser 1964, 1990 och nu 2016, sade Simo Rundgren.

 

Ragnar Lassinanttis vision var att det från varje Nordkalottkonferens skulle skickas ett sammandrag till statsministrarna i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

 

På konferensens avslutningsdag så sammanfattade Simo Rundgren dom punkter som ska gå vidare till respektive lands ledning.

*Nordkalotten är en väsentlig del av Sveriges, Norges och Finlands arktiska område. Vi vill att man ska ge särskilt stöd till nordliga socio-ekonomiska områden och stödja en rörlighet över gränserna. I det sammanhanget är dom öst-västliga trafikförbindelserna viktiga.

*Språk och kultur ska uppmärksammas.

*Nordiska språkkonventionen ska bli verklighet i alla länder.

*Svenska språkets ställning i Finland är starkare än finska språkets ställning i dom andra nordiska länderna. Viktigt att uppmuntra kunskaper i naboländernas språk som en bas för växelverkan i Norden.

*Minoritetsspråken ställning ska stärkas i alla nordiska länder, samiska, kvänska och meänkieli.

*Övertorneå ska utveckla och bli ett språkcenter för att stödja meänkieli.

*Samernas ställning som urbefolkning med egna språk och egen kultur ska stärkas.

* Kväner och tornedalingar ska få status som ursprungsbefolkning.

*Äkta hantverk ska gynnas på bekostnad av serieproducerat hantverk. En särskild skatt, efter svensk modell, bör inrättas för serieproducerat hantverk i dom nordiska länderna.

*Utbildning, social verksamhet och hälsovård ska anknytas till lokal kultur och språk.

*Examen i länderna på Nordkalotten ska harmoniseras och gynna ett ökat arbetsutbyte över gränserna.