2019, Nyheter 03.05.2019 Paula Mikkola
Linda Frohm vill öka samarbetet över gränserna bl.a. inom vård, infrastruktur och besöksnäring under sitt ordförandeskap i Nordkalottrådet

Jag känner starkt för Nordkalotten och ser fram emot uppdraget som ordförande i Nordkalottrådet. I mitt jobb som hotellchef har jag mött många människor från hela Nordkalotten. Det säger Linda Frohm, moderat politiker i Region Norrbotten och ny ordförande i Nordkalottrådet när Norrbotten tar över ordförandeskapet under åren 2019-2020.

Efter det svenska valet i höstas blev Linda Frohm regionråd i Region Norrbotten. Tidigare har hon under många år varit chef för hotell Valhall i Kalix. Hon har nu ansvaret för närsjukvård, primärvård och tandvård. Hon är också ordförande i den internationella beredningen vid Region Norrbotten.

Regionen har tagit över ansvaret för regional utveckling från länsstyrelsen. Därför är det också första gången som ordföranden i Nordkalottrådet kommer från Region Norrbotten, och inte som tidigare från länsstyrelsen.

Gränssamarbete viktigt

Vårdsamarbete och räddnings-, och polissamarbete över gränserna på Nordkalotten ligger Linda Frohm varmt om hjärtat.

-Vi har redan ett utvecklat samarbete över gränserna. Till exempel om det är någon blåljus-utryckning över gränserna ska närmaste patrull rycka ut. Tyvärr är det inte alltid lagligt, eftersom dom nationella lagarna inte hänger med i detta samarbete. Vi har olika lagar i dom olika länderna. Det är därför viktigt att sådana gränshinder tas bort och lagarna harmoniseras mellan länderna, säger Linda Frohm.

Speciella regler för gränsområden

Hon tycker att gränsområdena bör ha speciella regler som gäller på båda sidor gränserna.

-Det kan vara så att man har ett gränsområde som omfattar ett antal mil, där man kan samarbeta mellan länderna även om lagarna är olika i respektive länder, säger Linda Frohm.

Finansiering av Gränstjänsten

En av dom viktigaste frågorna i Nordkalottrådets verksamhet är att få bort gränshinder som försvårar rörligheten över gränserna på Nordkalotten för privatpersoner och företag. Därför är det viktigt att få en permanent finansiering av Nordkalottens Gränstjänst (mer om det i andra artiklar). 

-Gränstjänsten gör ett mycket viktigt arbete. Första steget är att man ska bestämma nyttan med verksamheten och att gränstjänsten ska vara en permanent. Utifrån det får man sedan lösa så att man får en finansiering, säger Linda Frohm.

Nationell nivå

Hon menar att ansvariga i respektive land måste vara överens om att prioritera Gränstjänstens verksamhet.

-Man får lyfta fram Gränstjänstens verksamhet på en nationell nivå och visa på vad som är vinningen. Gränstjänsten får inte bli en egen ö i verksamheten. Jag ser fram emot att jobba med den här verksamheten, säger Linda Frohm.

Stöldligor och besöksnäring

En annan fråga som Linda Frohm tycker är viktig att jobba gränsöverskridande med är dom stöldligor som härjar.

-Det är internationella stöldligor som inte känner några gränser. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans över gränserna för att komma åt och stoppa dom, säger hon.

Hon vill också vara med och utveckla näringslivssamarbetet över gränserna.

-Som hotellchef ligger besöksnäringen mig varmt om hjärtat. Där finns redan ett bra samarbete över gränserna, men det kan utveckla. Vi har också enorma naturtillgångar på Nordkalotten som vi kan samarbeta om. Vi behöver också ett utökat samarbete då det gäller infrastruktur. Det är bara några av dom frågor som jag ser fram emot att jobba med i Nordkalottrådet, säger Linda Frohm.