Nyheter 24.03.2023 Kent Lidman
-Vi ska visa Ryssland att vi står mer enade än någonsin att fortsätta Barentssamarbetet utan Ryssland. Det sade Jari Vilén, Finlands Barentsambassadör när han medverkade vid konferensen i Kirkenes

Han framhöll att man inte kan minska eller lägga ned samarbetet i Barents på grund av att Rysslands uteslutits efter attacken mot Ukraina.

-Ryssland har tagit av sig masken och vi får utveckla samarbetet utan dom. Samtidigt bör vi behålla de strukturer för Barentssamarbetet vi byggt upp under 30 år, sade Jari Vilén.

Samarbete ökar säkerhet

Marc Nathanson, USA ambassadör i Norge, framhöll att kriget i Ukraina har förändrat Europa för alltid.

-Då är det bra med samarbete för att öka säkerheten i Barents, sade han.

Ryssland ansvarig

Audrone Perkauskiene, EU-parlamentariker, framhöll att Ryssland måste stå till ansvar för sin aggression mot Ukraina.

-Ett nästan helt enigt FN röstade för att fördöma Rysslands krig i Ukraina. Det var 148 stater mot 6 som röstade mot. Vår framtid avgörs av hur det går i detta krig på marken. Våra krav är att Ryssland lämnar tillbaka alla områden som tillhör Ukraina som de ockuperat, sade hon.

 

Audrone Perkauskiene menade att Ukraina också gjort stora framsteg mot att bli medlem i EU.

-Men det återstår mycket än och Ukraina måste byggas upp efter kriget, sade hon.

Måste samarbeta

Jari Vilén framhöll att Rysslands krig mot Ukraina nu lett till att både Sverige och Finland blir medlemmar i Nato.

-Men geopolitiskt så kommer vi alltid att vara grannar med Ryssland. Kriget kommer ju att ta slut någon gång och vi hoppas på att Ukraina vinner. Så vi kommer alltid att på något sätt ha ett samarbete med Ryssland, sade han.

Tänka långsiktigt

Jari Vilén anser att kriget nu stärkt det nordiska samarbetet och samarbetet på Barents.

-Barents- och nordiska samarbetet har fått en renässans. Men vi måste också tänka framåt om 20 år eller så. Vi vet inte när samarbete med Rysslands återupptas i framtiden, men det är många frågor som vi måste samarbeta om, som klimatomställningen, miljön och energifrågan för att ta några exempel, sade Jari Vilén.

Morten Höglund, senior rådgivare i arktiska frågor vid Norges utrikesdepartement, höll med.

-Vi kan inte ändra på geografin och vi måste utarbeta planer och tänka långsiktigt, sade han.

Kent Lidman