Nyheter 21.05.2022 Paula Mikkola
-Vi skulle behöva göra en kartläggning var vi har starka samarbeten över gränserna. Det sade Janni Ekrem, vid Nordnorges Europakontor, när hon medverkade vid NSPA-konferensen i Skellefteå.

Janni Ekrem berättade om arktiska utmaningar och fördelar. Dom utmaningar som finns för regionerna inom NSPA är gles befolkning, kallt klimat, många små företag, begränsad administration, befolkningsflytt till städer och avfolkning på landsbygden, känsliga ekonomier och arbetsmarknad.

-Då det gäller fördelarna i Arktis är det energiintensiva industrier, mycket automatisering och användandet av AI. Vi har mycket testaktiviteter i både rymdindustrin och infrastrukturen. Vi har distansöverbryggande teknik till exempel E-hälsa och vi har forskning då det gäller hållbar gruvdrift och metallurgi, sade Janni Ekrem.

Stor testverksamhet

Beträffande energiintensiva industrier så finns en batterifabrik i Skellefteå och en planeras i Mo i Rana. Det finns många testverksamheter runt om inom NSPA:s område, som AI-vägen Aurora Borelius vid Skibotn, en internationell testverksamhet för elflyg. Örnsköldsviks flygplats var först i världen med att testa remote-trafik, det vill säga obemannade flygplatser.

-Vi har stora möjligheter då det gäller rymdteknik och infrastruktur på grund av stora landområden, nordligt geografiskt läge och ett kallt klimat. Här finns Esrange Space center utanför Kiruna och Andöya Space center, säger Janni Ekrem.

E-hälsa

Hon fram håller också testverksamheten då det gäller distansöverbryggande teknik och metallurgi

-Vi har E-hälsa som används och testats på flera håll. Vi har också forskning när det gäller hållbar gruvdrift och ståltillverkning, säger Janni Ekrem.

Arktis attraktivitet

Hur är det då med Arktis attraktivitet? Det berättade Julia Hansson vid Nordsveriges Europakontor om.

-Vi har många utmaningar och fördelar som andra tidigare tagit upp, som bra infrastruktur och en bra digital infrastruktur, bra välfärdssystem och bland värdens bästa vatten och luftkvalité. Vi har också en världsledande turism som attraherar folk att både bo på en plats och resa runt, säger Julia Hansson.

Klimatomställningen

Arktis är också ledande inom klimatomställningen.

-Arktis är den ledande regionen inom EU när det häller den gröna omställningen. Men vi har brist på kompetens på många håll, sade hon.

-Det är också viktigt med respekt att välkomna nya innevånare, att vi har en bra integration och ett välkomnande samhälle, sade David Lidström, Skellefteå kommun.

-Det är viktigt att vi gemensamt löser våra utmaningar. Vi ska inte lita på våra respektive regeringar, sade Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten.

Kent Lidman