2021, Nyheter 17.08.2021 Paula Mikkola
-En gemensam mineralstrategi för Nordkalotten blir ett unikt samarbete. Det finns inte något liknande samarbete inom detta område i världen, utom möjligen till viss del i Västafrika. Det beror bland annat på att FN har slagit fast att mineraler är en nationell egendom som ska användas för det egna landets bästa. Det berättar Håkan Tarras-Wahlberg, ordförande i Georange, ideell geologisk förening, och projektledare i att ta fram en förstudie för en mineralstrategi på Nordkalotten.

Det var vid höstmötet 18 november i fjol som Nordkalottrådet beslutade undersöka förutsättningar att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten. Efter diskussioner mellan Nordkalottrådets beredningsgrupp, Nordlands fylkeskommun och Georange var man eniga om att ta fram en förstudie för det. Förstudien ska innehålla en kartläggning, en fackmannamässig värdering, en översikt av möjligheter, aktuella och strategiska frågor, samt en projektspecifikation för genomförandet av en mineralstrategi för Nordkalotten.

Jobbar med förstudien

Förutom Håkan Tarras-Wahlberg arbetar Anna Kumpula Kostet och Sinnika Sjunnesson med förstudien hos Georange.

Nordlands fylkeskommun har utsett en arbetsgrupp med representanter från Nordland, Lapplands förbund, Troms/Finnmark och Norrbotten. Den leds av Stig Olsen vid Nordlands fylkeskommuns internationella kontor. En slutrapport ska vara klar i december i år och presenteras vid Nordkalottrådets vårmöte i början av nästa år.

Arbetsgrupp

Håkan Tarras-Wahlberg har under många år arbetat med liknande frågor runt om i världen.

-Detta är faktiskt ett av mitt första större uppdrag efter att jag återvänt och börjat jobba i Sverige igen. Förutom arbetsgruppen har vi en referensgrupp med representanter för gruvsektorn, renskötseln och politiker, säger han.

Nordkalotten viktigt mineralområde

Bakgrunden är det stora behovet i världen för olika mineraler och metaller till bland annat mobiltelefoner, datorer, elbilar och mycket annat. Man räknar med att världens förbrukning av metaller och mineraler kommer att nästan fördubblas fram till år 2060.

Nordkalotten är ett av Europas viktigaste mineral-, och gruvområden och har förutsättningar att bli världsledande för miljömässig, bärkraftig gruvdrift vid den gröna omställningen.

Norrbotten och Västerbotten har den största mineralreserven i Sverige och LKAB producerar 90 procent av järnmalmen i EU. Finlands gruvproduktion har fördubblats dom senaste tio åren och i Nordnorge bidrar mineralnäringen till minst 1100 arbetstillfällen och omsatte 2019 närmare 3 miljarder kronor.

Samarbetsområde

Håkan Tarras-Wahlberg framhåller att Nordkalotten redan är ett viktigt samarbetsområde mellan tre nordiska länder.

-Här finns det goda förutsättningar för ett mineralsamarbete över gränserna, säger han.

I förstudien kommer man bland annat att titta på vilka regler och lagar som styr mineralhanteringen i respektive land.

-Vi har flera fokusområden som vi tittar på. Det är bland annat mineralfyndigheterna i respektive land, vilka skatter och avgifter som styr gruvsektorn. Där har Sverige och Finland ganska likartade system, medan Norge har ett annat system, berättar Håkan Tarras-Wahlberg.

Urfolkens rättigheter

En annan viktig fråga i förstudien är urfolkens rättigheter.

-Här skiljer det sig något mellan länderna och det är viktigt att beakta urfolkens rättigheter då det gäller utvinning av metaller och mineraler, säger Håkan Tarras-Wahlberg.

Andra fokusområden som man tittar på är bland annat ägandet av mineraler och statens roll, existerande gruv-, och mineralindustri, klimat-, och miljöarbete, relevant lagstiftning, tillståndsprocesser, social acceptans av gruvnäringen, fysisk miljö, arbetsmiljö, och markkonflikter.

-Det är också viktigt att belysa hur transparant man är inom dessa områden i dom olika länderna, säger Håkan Tarras-Wahlberg