2020, Nyheter 03.03.2020 Paula Mikkola
I slutet av en lång smal vindlande väg bland fårhagar, uppe på en kulle med en storartad utsikt över Nordsjön ligger den, redaktionen för Shetlands största internet-tidning Shetland News. Det måste vara en av Europas mest lantliga redaktioner. Den kan ligga där tack vare distansöverbryggande IT-teknik.

-Vi slog rekord på webben i augusti med en miljon besökare, säger redaktören och delägaren Hans Marter.

 Tidningsredaktionen ligger i byn Vidlin, några mil norr om Lerwick. I närheten går färjan över till ön Whalsay.

 Flera stora medier

Trots sina 23 000 innevånare har Shetlands flera dagliga medier. Shetlands News på webben, dagstidningen Shetland Times är största tidningsföretag med webbtidning, veckotidning och magasin i papper, samt bokförlag och en del annat. BBC Radio Shetland är störst i etern. Det är en del av BBC Scotland som har huvudkontoret i Glasgow.

 Startade på 1800-talet

Historien om både Shetlands News och Shetlands Times började på 1800-talet.

-Shetland News var en pappers tidning mellan åren 1885 till 1963. Då lades den ned på grund av dålig lönsamhet. 1995 startade den om som en webbtidning. Efter ägarbyten och en del andra förändringar kom jag med 2011 och nu är jag en av två ägare av webbtidningen, säger Hans Marter.

 Dubbla mobila bredband

Hans Marter är från Tyskland och har ett förflutet på TV-bolaget ZAT 1 i Hamburg. Tillsammans med sin tyskfödde hustru flyttade dom till villan utanför Vidlin för 20 år sedan.

-Det är jag som sätter ihop och lägger ut tidningen på webben. Vi har dubbla mobila bredband. Vi har en journalist i Lerwick och en i West Rewiq på Shetland, en webbmaster i York i England och en administratör som sitter i London och bland annat sköter annonserna, säger Hans Marter.

Totalt alltså fem personer som jobbar med tidningen.

 Inte låst webbsida

Webbsidan är inte låst så det kostar inget att läsa på den. Inkomsterna kommer istället främst från annonserna.

-Vi har bara strikt lokala annonsörer här på Shetland. Det kan vara företag, myndigheter och fler. Vi har inga riksomfattande annonsörer. Förutom annonserna så får vi vissa inkomster av reportage vi säljer, säger Hans Marter.

 Varje morgon använder man sig av ny teknik för att hålla möten.

-Vi journalister har Skypemöten varje dag för att diskutera vad vi ska satsa på under dagen, säger Hans Marter.

 Tidningen publicerar nyheter alla dagar på året utom ett uppehåll vid jul och nyår.

 Shetlands äldsta tidning

Medieföretaget Shetland Times ligger i industriområdet Gremista strax utanför Lerwick. Det är Shetlands äldsta tidningsföretag som startade som papperstidning 1872 och på webben 1996. Det är Shetlands enda papperstidning och kommer ut varje fredag. Förutom tidning så ger man också ut böcker, magasin av olika slag och en del andra medietjänster.

-Vår tryckta papperstidning varje fredag har en upplaga på kring 7000 exemplar. Hälften säljer vi här i Lerwick och dom flesta andra runt på Shetland, plus en del på Orkneyöarna, i Aberdeen och Edinburgh, säger chefredaktören Adam Civico.

 Lokal tidning

Redaktionen består totalt av sex personer och man producerar en daglig webbtidning.

-Liksom andra webb-tidningar här så kan alla läsa den utan att betala. Vi har haft en diskussion att ta betalt för webbtidningen, men inte kommit dit än, säger Adam Civico.

 Shetland Times framhåller att dom är en lokaltidning för Shetland.

-Vårt hela fokus är på lokala nyheter. Tar vi med nationella nyheter så ger vi dom en lokal vinkel, säger Adam Civico.

 

Lokal radio och TV

BBC Shetland är den lokala radio och TV-stationen på Shetland. Här jobbar sex personer och alla är videoreportrar.

-Det innebär att vi gör allt. Vi spelar in och intervjuar personer och klipper färdiga TV- eller radioinslag, säger videoreportern Mike Grundon.

 TV till BBC Scotland

BBC Shetland har flera dagliga radiosändningar och en del magasinsprogram varje vecka. Det har nyligen varit ett fyllnadsval på Shetland och då har BBC Shetland anordnat egna valdebatter.

-Vi gör ofta också inslag till BBC Scotlands nyhetssändningar om nyheter på Shetland eller tar upp nationella frågor som berör oss som bor på Shetland, säger Mike Grundon.