2021, Nyheter 04.05.2021 Paula Mikkola
-Nordkalottens Gränstjänstkontor i Torneå-Haparanda och Skibotn har varit dom enda instanserna som har kunnat förmedla en samlad information från olika grannländer om dom gällande restriktionerna under corona-pandemnin. Det sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare, när hon presenterade verksamhetsberättelsen för 2020 vid rådets vårmöte.

Efterfrågan på information har varit stor från innevånare, gränskommuner, näringslivet och media.

 -Personalen på Gränstjänstkontoren har varit hårt belastad med förfrågningarna och Nordkalottrådet har varit tvungen att anlita extra hjälp för att klara arbetspressen. Efterfrågan på information via hemsidan och facebook-kontot har också ökat mycket, sade Paula Mikkola.

Mer än 100 procents ökning

2020 har Nordkalottens Gränstjänstkontor i Torneå/Haparanda haft totalt 3218 kundkontakter, mot 1402 under 2019. Det är en ökning med 130 procent. 1800 av dessa kontakter, det vill säga 56 procent, handlar om corona-frågor.

Under samma tid har Gränstjänstens kontor i Skibotn haft 4112 kundkontakter, mot 1677 under 2019. Det är en ökning med 145 procent. I Norge har 80 procent av förfrågningarna haft med corona att göra.

– Gränstjänsterna gör ett viktigt arbete och det borde framhållas nu när vi nu söker efter en långsiktig permanent finansiering, sade Paula Mikkola.

Många gränshinder

 Fram till slutet av 2020 har nordiska informationstjänsterna rapporterat 56 corona-relaterade gränshinder till nordiska Gränshinderrådet. 27 av dessa har blivit lösta. Det handlar ofta om nationella beslut.

76 procent av rapporterade hindren gäller inreserestriktioner och karantänsbestämmelser som varierat över tid beroende på smittoläget i olika länder. 24 procent har handlat om nationella riktlinjer och åtgärder, till exempel beslut om att stänga skolor, begränsa öppethållandetider hos myndigheter, stänga ner arbetsplatser och stödpaket till företag och arbetstagare.

 

-Antalen har fortsatt att öka även under 2021. Nya hinder kommer fram när pandemin fortsätter och restriktionerna blir förlängda. Vi är nu uppe i närmare 100 gränsrelaterade hinder. Men en del är lyckligtvis lösta på nordisk nivå, sade Paula Mikkola.

Hemslöjdsmoms

Nordkalottens Gränstjänstkontor i Skibotn har under 2020 haft fyra möten med Gränshindersutvalget vid Samiskt parlamentariskt råd. Diskussionen har speciellt handlat om deponering av moms som krävs vid införsel av hemslöjdsprodukter från Finland och Sverige till försäljning i Norge. Utvalget har också tagit upp gränshindret om SANKS-terapeuters möjligheter att erbjuda akut patientbehandling i Norrbotten.

Nordkalottens Gränstjänst har också i samverkan med Grensetjänsten Sverige-Norge och Öresund Direkt arbetat för att utveckla ett digitalt inrapporteringssystem för gränshinder. Systemet beräknas vara färdigt under hösten 2021.