Nyheter 26.06.2022 Paula Mikkola
-Det är som att flyga in i dimman och inte se marken och vart man är på väg. Det sade Jari Vilén, ambassadör för Barents och den nordliga dimensionen vid det finländska utrikesministeriet, när han medverkade vid interregkonferensen i Skellefteå och beskrev den världspolitiska situationen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Han beskrev flera stora globala utmaningar. Det handlar om klimatomställningen och energifrågan, om demografiska utmaningar och hälsovård, om nya tekniker, och om terrorism och radikalisering.

-Alla dessa utmaningar måste vi möta med ökat samarbete. Invasionen i Ukraina har totalt ändrat det världspolitiska läget och kommer att få stora konsekvenser under lång tid. EU är nu enigare än någonsin och har brutit allt samarbete med Ryssland, säger Vilén.

Polariserad värld

Han anser att världen nu blivit mer polariserad.

-EU har brutit med Ryssland och USA har sina konflikter med Klina. Kina har som mål att senast 2040 ta över USA:s roll som världens ledande nation. Vår värld är i stor förändring och vi ser inte slutet än. Vi vet inte heller hur Ryssland förändras och vilken ledning vi får där i framtiden, säger Jari Vilén.

Norden förändrad

Finlands och Sveriges NATO-ansökningar har förändrat mycket i Norden.

-Finland har varit alliansfri i 80 år och Sverige i 200 år. Då är det stora förändringar att söka medlemskap i NATO, säger Jari Vilén.

Han framhåller då att vi på något sätt måste ha kontakt med Ryssland.

– Vi kan aldrig gå tillbaka till det som var innan invasionen i Ukraina. Men vi måste ha någon form av kontakt. Finland har en lång gräns mot Ryssland, och även Norge har ju en gräns mot Ryssland. Hur kontakterna kommer att utvecklas är omöjligt att veta idag, säger Jari Vilén.

Stärkt nordiskt samarbete

Han ser att dagens situation gynnar det nordiska samarbetet.

-Jag ser det som att vi nu får en renässans för det nordiska samarbetet och vi måste ta tillvara de möjligheter vi har för ett starkare nordiskt samarbete, sade Jari Vilén.

Samarbete i Arktis

Han ser stora förändringar av samarbetet i Arktis.

-Vi har 30 år av samarbete med Ryssland i Arktis. Det är brutet nu och det är osäkert hur det framtida samarbetet i Barents och Arktis blir i framtiden. Vi kommer att på något sätt förhålla oss till Ryssland i Arktis, säger Jari Vilén.

Han tror också på stora förändringar i EU.

-Det har redan varit möten om hur EU ska förändras. Det blir stora förändringar, men vi vet inte när och hur ännu, säger Jari Vilén.

Kent Lidman