2021, Nyheter 19.05.2021 Paula Mikkola
Covid och dess effekter, stora miljö-, och järnvägssatsningar, men också nedläggningar. Det är läget på Nordkalotten i april 2021, när Nordkalottrådets ledamöter vid vårmötet berättade om det som händer i deras respektive regioner. -Vi lever i en värld där det i första hand gäller att klara av det akuta - vaccinera och hindra covidspridningen. Det är ett stort tryck på hälso-, och sjukvården. Men bortom det finns mycket som skapar hopp om morgondagen, sade Linda Frohm(M), Nordkalottrådets avgående ordförande och regionråd i Region Norrbotten.

Region Norrbotten är inne i slutfasen av en stor omorganisation som ska skära ned kostnaderna med 800 miljoner kronor.

-Det handlar om att effektivisera hälso-, och sjukvården och administrationen. Det finns naturligt en stor oro bland medarbetarna, samtidigt som alla sliter hårt med att coronapandemin, sade Linda Frohm.

4000 nya jobb i norr

Arbetslösheten i Sverige har stigit till den högsta i modern tid. Pandemin beräknar ha gjort 200 000 fler människor arbetslösa.

-Samtidigt har vi nu den lägsta arbetslösheten i Sverige i Norrbotten och Västerbotten. I våra län har vi också stora investeringar på gång som kan ge upp till 4 000 nya jobb, sade Linda Frohm.

Stora investeringar

Bland investeringarna är stora satsningar på fossilfri ståltillverkning. LKAB och SSAB satsar på eHybrit i Gällivare och det nya företaget H Green Steel ska bygga ett nytt stålverk utanför Boden som beräknas ge upp till 1500 nya jobb. LKAB gör också sina största satsningar hittills.

-Det handlar om investeringar för uppemot 700 miljarder kronor bara i Norrbotten, sade Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten.

Svårt för besöksnäringen

Men det finns en några näringar som drabbats extra hårt av pandemin.

-Besöksnäringen har det mycket svårt. På grund av stängda gränser har dom inga besökare från andra länder. Även kulturen har det tufft med alla restriktioner, sade Linda Frohm.

-Vi behöver en inflyttning till Norrbotten. Förutom dom 4000 nya jobben kommer 8000 personer att gå i pension dom närmaste åren. Alla dom ska också ersättas och det är redan kompetensbrist, sade Johan Antti, länsråd vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Normalt förutom coronan

Även Troms och Finnmarks fylke, som nyligen slogs ihop, har stora problem med coronan. Björn Inge Mo vid fylkeskommunen beskriver situationen i Troms/Finnmark som normal förutom coronapandemin.

-Vi har en del nya gas-, och oljefyndigheter. Vi har en stor debatt om fiskeindustrin och deras problem med kustnära fiske och större båtar som fiskar längre ut, sade Björn Inge Mo.

Gemensam mineralstrategi

I Nordlands fylke tror man mycket på en gemensam mineralstrategi.

-Den mineralstrategi som vi nu gemensamt håller på att ta fram är mycket viktig. Det finns gott om mineraler som kan utvinnas på Nordkalotten. Vi har också börjat utreda möjligheterna att utvinna mineraler från havsbotten, sade Linda Helén Haukland vid Nordlands fylkeskommun.

Lax och ny järnväg

Nordland har också börjat exportera lax med flyg till bortre Asien.

-Nu går flygplan från Bodö till Asien lastade med 50-60 ton lax. Det är ett viktigt steg framåt, sade Linda Helén Haukland.

Det norska Stortinget har också diskuterat möjligheterna att bygga nya järnvägar norrut.

-Det handlar om att bygga en järnväg från Fauske till Tromsö med anknytning till Harstad. Men det kan ta lång tid innan det blir verklighet, sade Linda Helén Haukland.

Batterifabrik

Närmare i tiden finns planerna på en ny stor batterifabrik i Mo i Rana. Liknande den som redan byggs i Skellefteå i Västerbotten.

-Det är en investering på 20 miljarder kronor och kan ge 1 000 nya jobb. För att klara det måste man bygga ut infrastrukturen, nya bostäder och annat som följer med, sade Linda Helén Haukland.

Turismen drabbad

I Lappland finns både dåliga och goda nyheter. Även där har coronapandemin ställt till stora problem.

-Det är framförallt turismen som drabbats av stora problem. Dom lever till stor del normalt på utländska besökare och dom har ju inte kunnat komma. Istället har den inhemska turismen ökat något, sade Timo Rautajoki, Lapplands handelskammare.

Turistföretagen är bekymrade över hur det ska bli med julbesökarna i år.

-Julen är en viktig tid för många turistföretagen, inte minst i Rovaniemi. Där är även handeln beroende av utländska besökare. Snart måste man börja med bokningarna och mycket är ju oklart om vad som händer med pandemin, sade Timo Rautajoki.

Fabrik läggs ned

Ett annat stort problem i Lappland är beskedet att Stora Enso ska lägga ned fabriken i Kemi.

-Det är 700 anställda som förlorar jobben och det kom som en överraskning för många. Även sågverket där drabbas av nedläggningen sade Timo Rautajoki.

Stora investeringar

Industrikoncernen Metso planerar en stor satsning i norr.

-Det handlar om en investering på 1,6 miljarder euro och beräknas vara klar om 2-3 år. Totalt finns det tio stora projekt som är på gång i Lappland. Det är investeringar för 10 miljarder euro. Det gäller bland annat gruvprojekt och satsningar på stålindustrin, sade Timo Rautajoki.

Han välkomnar också alla stora satsningar som är på gång i Norrbotten.

-Man behöver mycket arbetskraft och en del kommer nog även från oss, sade Timo Rautajoki.

Lämnar Nordkalottrådet

Det var Timo Rautajokis sista möte med Nordkalottrådet.

-Jag har varit med sedan 1983, men nu ska jag gå i pension och lämna över till någon annan. Nordkalottrådet har varit viktigt för mig och jag har lärt mig mycket. Inteminst att tala svenska, sade han.