2020, Nyheter 01.05.2020 Paula Mikkola
Interreg-projektet ”Sami Giellagaldu” arbetar med samisk språkvård och för att skapa en ny terminologi och nya normer för dom samiska språken. Det är också en rådgivning för användare av dom samiska språken, och ska främja och utveckla användningen av dom samiska språken.

-Dom samiska språken korsar landsgränserna och det är viktigt att fortsätta kommunicera över gränserna, sade Marko Marjomaa, vid det finska Sametinget när han presenterade projektet vid Interreg Nords möte i Jokkmokk.

Projektet pågick mellan 2015 och 2018 och är alltså avslutat nu. Projektet leddes av Sametinget i Finland. Förutom stödet från Interreg Nord och Sametinget i Finland fick man också stöd av sametingen i Sverige och Norge, Lapplands förbund och Troms fylkeskommun. Budgeten låg på lite över tre miljoner euro.

Nio samiska språk

Utgångspunkten är att det finns nio samiska språk i fyra länder. Det behövs en gränsöverskridande språkpolitik och ett språksamarbete mellan dom lika samiska språken.

-Några av resultaten av projektet blev 4047 nya samiska ord och 361 nya språkliga standardiseringar, sade Marko Marjomaa.

Fortsatt permanent samarbete

Projektet resulterade också i webbsidor och facebook-sidor på åtta olika språk. Man höll 53 språkmöten och tio seminarier, skapade nya gränsöverskridande kontakter mellan olika språk och inledde ett arbete med att permanenta verksamheten och språkkontakterna.

-Projektet har lett till ett fortsatt samarbete mellan Sametingen i Finland, Norge och Sverige och skapat en ny modell för hur språksamarbetet ska fortsätta. Det var Interreg Nord som gjorde det möjligt att starta detta genom projektet, sade Marko Marjomaa.

Mer om giellagaldu-verksamhet från hemsidan: www.giella.org