2021, Nyheter 15.01.2021 Paula Mikkola
-Universiteten i Arktis får inte bli lokala och provinsiella och stänga dörren till världen utanför. Det är viktigt att vi är en del av det vetenskapliga globala samhället. Det säger Pål Markusson, professor och senior lektor vid Arktiska universitet i Tromsö. Tillsammans med Charlotta Collén, utvecklingsdirektör vid Uleåborgs universitet, medverkade han vid ”Academic North Summit”.

Pål Markusson är även vice president i UArctic (University of the Arctic), ett akademiskt nätverk med 200 medlemmar från dom arktiska universiteten plus några länder utanför Arktis som till exempel Kina. UArctic arbetar bland annat för att stärka forskningen och uppmuntra samarbetet mellan dom arktiska universiteten.

 

Akademisk rörlighet

Pål Markusson har varit med och tagit fram ett program för akademisk rörlighet i Arktis.

-Det finns en del utgångspunkter och utmaningar för att stärka samarbetet inom den högre utbildningen i Arktis. En är att vi har få och små högre utbildningsinstitutioner i Arktis. Ett annat är att den genomsnittliga utbildningsnivån i norr är lägre än i dom andra delarna av respektive land, säger Pål Markusson.

Andra utmaningar är bristen på kompetent personal till offentlig sektor och privata företag, samt ett utbildningsystem som inte är anpassat för urbefolkningarnas behov.

Samarbete inom tre nivåer

Rörligheten inom den högre utbildningen i Arktis har effekter på tre nivåer, den individuella, den institutionella och den samhälleliga nivån.

-Då det gäller den individuella nivån så handlar det om att samarbetet gynnar lärande i andra omgivningar med annan kultur. Man bygger upp professionella nätverk och skapar en nordlig identitet. För närvarande är det omkring 150 studenter som rör sig mellan dom arktiska universiteten under ett år, säger Pål Markusson.

Nya arenor

Beträffande den institutionella nivån så skapar samarbetet nya arenor för utbildning och forskning. Det gör att man tar upp nya frågor som annars kanske inte har tagits upp.

-Då det gäller den samhälleliga nivån så ger samarbete en bättre tillgång till högre utbildning och forskning. Vi ska som sagt var verka på den vetenskapliga globala nivån och utbyta idéer, erfarenheter och forskning med varandra, sade Pål Markusson.

Flera projekt

Flera projekt är på gång för att stärka samarbete mellan dom arktiska universiteten. Ett är projektet ”Academic North” som avslutades i samband med denna nätkonferens. Det handlar om samarbete inom Arctic five, alltså universiteten i Uleåborg, Rovaniemi, Luleå, Tromsö och Umeå.

-Arctiv five ska vara ett exempel på gränssamarbete i norr och universiteten deltar i olika projekt både i norr och internationellt, sade Pål Markusson.

Satsar internationellt

Universitetet i Uleåborg satsar på att locka studenter och anställda från många länder.

-Vi har 90 nationaliteter på vårt universitet. Vi arbetar med arktiska frågor, globala utmaningar och forskning, utbildning och innovationer inom många områden, säger Charlotta Collén.

Språkpolicy

Universitet har över 1000 internationella av 14 000 studenter och över 600 anställda från andra länder.

-Vi har tagit fram en utvecklingsplan inom flera områden. Ett som vi kallar ”Happy university community” handlar bland annat om att arbeta med att utveckla vår språkpolicy. Det handlar också om att arrangera eller delta i olika arrangemang som festivaler och kulturevents, sade Charlotta Collén.

Mångfald

Universitetet har som mål att tredubbla antalet internationella studenter som tar examen och öka antalet internationella examensprogram.

-Vi vill också öka utbildningen för vår personal när det gäller andra kulturer och mångfald, sade Charlotta Collén.

Nätverk

Då det gäller forskning deltar universitetet i flera nätverk och annan infrastruktur för forskning.

-Vi har samarbetsprojekt med många länder, bland annat Kina och Ryssland, Men även Indien och Sydafrika. Vi har som mål att öka våra internationella publikationer med 10 procent fram till 2020, sade Charlotta Collén.

Gränsrörlighet

Uleåborgs universitet arbetar inom många områden för att öka rörligheten över gränserna.

-Det gäller ökad rörlighet här i norr och över hela världen. Vi ska utveckla våra sommar- och vinterskolor, och utveckla ett program för besök hos våra professorer, sade Charlotta Collén.

Universitetet jobbar med den senaste tekniken.

-Digitalisering inom alla områden är nyckelordet när det gäller utveckling och utbildning, sade Charlotta Collén.