Nyheter 18.10.2019 Paula Mikkola
-Det faktiska nordiska samarbetet sker i gränskommittéerna. Det är där samarbetet syns tydligast. Det sade Mathias Lindström, direktör i Kvarkenrådet, när han medverkade vid Gränsregionalt Forum.

Tillsammans med representanter från några andra gränskommittéer medverkade Mathias Lindström under programpunkten ”Gränsöverskridande infrastruktur i gränsregionerna-utmaningar, finansiering, resultat och utveckling av det gränsregionala samarbetet”.

 

Färja över Kvarken

Kvarkenrådet jobbar geografiskt i dom tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Samarbetat startade 1972. Dom arbetar tillsammans i ett gemensamt rederi, Wasaline, ett gemensamt hamnbolag-Kvarken ports, och ett gemensamt investeringsbolag.

 Den stora satsningen nu är att få igång en bättre permanent färjelinje över Kvarken från Holmsund utanför Umeå till Vasa,

-Den färja som går där nu är en tillfällig lösning. Färjan är en förutsättning för att vår gemensamma historia och samarbetet ska fortsätta. Tidigare färjeförbindelser byggde mycket på taxfree-försäljningen. Men efter EU-inträdet finns inte den möjligheten längre, sade Mathias Lindström.

Stärker infrastrukturen

Efter många och långa diskussioner och förhandlingar är nu en ny färja beställd och den började nyligen att byggas på ett varv i Finland.

-Vi har jobbat med det här projektet sedan 2012. Enligt planerna ska den nya färjan vara i drift i maj 2021. Färjan behövs för att stärka infrastrukturen mellan Finland och Sverige, sade Mathias Lindström.

 EU:s sammanhållningspolitik

Kvarkensamarbetet bygger också på EGTS, som står för ”Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete”. Det är en del av EU:s regional och sammanhållningspolitik.

-EGTS-samarbetet är viktigt och det finns en genuin och stark vilja att samarbeta över gränserna. Vi i Kvarkenrådet driver på liksom även kommunerna i området, sade Mathias Lindström.