2018, Nyheter 03.12.2018 Paula Mikkola
-Vi ska bli världens mest hållbara och tillgängliga turistområde. Det sade Camilla Bondareva, destinationsstrateg vid Swedish Lapland Visitors board, när hon medverkade vid Nordkalottkonferensen i Tromsö. Hon talade under temat ”Välkommen till vår arktiska vardag”.

 

Camilla Bondareva berättade att turismen växer mycket och mest växer den i norr.

-Inom Sverige är vi den mest växande turistdestinationen. Mellan 2010 och 2020 kommer omsättningen inom besöksnäringen att ha nästan fördubblats från 4,2 miljarder kronor till 8,2 miljarder kronor. Antalet sysselsatta är nu 4000 och vi har 360 000 gästnätter, sade hon.

Globalisering gör att fler reser

Vad är det då som driver på detta?

-Jo, globaliseringen är en faktor som gör att människor reser mer över världen. Men även urbanisering och klimatförändring påverkar attityder och beteenden som gör att vi får fler besökare. Vi lockar olika typer av människor. En är dom nyfikna naturälskarna och upptäckarna, andra är livsnjutaren och en tredje är dom som gillar fester och likande upplevelser. Dom två första vill ut i naturen medan den sista gruppen mest kommer till större städer, sade Camilla Bondareva.

Även digitaliseringen påverkar resandet.

-Det är lättare att hitta boenden och resor om man själv letar på nätet och det påskyndar också individualiseringen av resandet. Landsgränserna spelar inte längre någon roll utan allt finns i samma digitala värld, sade Camilla Bondareva.

Gränslöst resande

Det gränslösa resandet är en av hörnstenarna i Interreg-projektet ”Visit Arctic Europe” som pågått mellan 2015-2018. I det har alla dom tre turistorganisationerna på Nordkalotten deltagit.

-Här handlar det om att kunna besöka alla tre länder samtidigt. Digitala bokningssystem gör att man hittar områden man vill besöka oavsett landsgränser. Detta projekt har slagit mycket väl ut och vi planerar nu för en fortsättning ”Visit Arctic Europe 2” som ska pågå 2018-2020, sade Camilla Bondareva.

Gemensam region

Rauno Posio är direktör för Visit Arctic Europe. Projektet handlar om att öka samarbete mellan dom små och medelstora turistföretagen i  svenska och finska Lappland, Nordnorge och Sapmi.

-Vi har haft ett tätt samarbete och fått igång stora satsningar tillsammans. Det har skapat tillväxt på Nordkalotten. En stor del av arbetet har varit att marknadsföra området som en gemensam region, sade han.

Vad har man då gjort?

-Det handlar mycket om nätverkande och delta i olika event. Vi har satsat på marknader i Tyskland, Storbritannien, Benelux, men även Kina och andra delar av Asien. Kunderna ser inte landsgränserna, sade Rauno Posio.

Ökad turism

Resultatet har blivit ökade inkomster för turistföretagen i området på 30 miljoner euro.

-Vi har räknar med att det blivit 400 nya jobb och 300 000 nya gästnätter. Vi vill göra Arctic Europe till en attraktiv, hållbar året-runt destination, sade Rauno Posio.

Vad händer då i det nya  projektet ”Visit Arctic Europe 2”?

-Vi räknar med att ha med 125 företag i det nya projektet mot tidigare 90 företag. Målet är att öka övernattningarna i området med tio procent. Vi satsar på att utnyttja hela året och öka tillgängligheten digitalt och mobilt. Vi ska också öka samarbetet mellan dom deltagande företagen och stärka den långsiktiga turismen i området. Ledorden är hållbarhet, digitalisering, marknadsföring och produktutveckling, sade Rauno Posio

Samisk kulturfestival

Ett av arrangemangen på Nordkalotten som lockar besökare är den samiska kulturfestivalen Riddu Riddu.

-Det är en internationell urbefolkningsfestival. Vi arbetar gränslöst och ser festivalen som en kulturell drivkraft, sade Sandra Márjá West, festivalchef för Riddu Riddu.

Festivalen startade 1991 och årets festival, som ägde rum i mitten av juli, lockade 6853 besökare till festivalområdet vid Manndalsälven i Kåfjord i Nordnorge.

-Vi har en internationell organisation och lär av varandra utan landsgränser. Vi är beroende av samarbetspartners i Barentsområdet. Vi har haft vissa problem med grupper från Ryssland som inte fått visum och kunnat komma, sade Sandra Márjá West.

Icke kommersiell

Det är en icke kommersiell festival.

-Det är ett folk-till-folk internationellt samarbete. Den samiska kulturen, men även andra ursprungsbefolkningars kultur, står i centrum. Vi jobbar med att utveckla samisk kultur och delar till exempel ut stipendier. Vi har också utbildning, som nu senast då vi hade kurs i hip hop, sade Sandra Márjá West.