Nyheter 15.11.2022 Paula Mikkola
-Det behövs en gemensam samordning när det gäller kulturen i Tornedalen. Det säger Pia Suonvieri, projektledare vid Tornedalsrådet. Hon medverkade vid Gränsregionalt Forum och presenterade projektet ”Kultur och traditioner som förenar tre länder”.

Tornedalsrådet verkar i 14 kommuner i tre länder längs Torne älv.

-Här talas sex olika språk, säger Pia Suonvieri.

Tornedalsrådets strategi

Tornedalsrådets strategi är att utveckla infrastrukturen, främja samarbetet mellan företag och besöksnäring, främja utbildningssamarbete och stärka kulturen. Rådet ska lyfta och synliggöra den gemensamma kulturen och utveckla den gränsöverskridande samverkan och då behövs gemensamma plattformar och en gemensam samordning.

Gemensam plattform

Det är just detta som man ska utveckla i kulturprojektet.

-Målet är att utveckla en gemensam digital plattform för arrangemang, upplevelser och aktiviteter i Tornedalen. Vi ska utveckla en gemensam samordning av kulturen och skapa en verksamhetsmodell, sade Pia Suonvieri.

Levande kulturliv

Projektet ska också utöka Tornedalens attraktionskraft genom ett levande kulturliv, stärka de kreativa näringarna och upplevelseindustrin, samt undersöka behovet av ett gemensamt varumärke, och fortsatt samordning.

-Förutom museer, bibliotek och annan kultur har Tornedalen nu två teatrar. Det är Tornedalsteatern och den nystartade Kväniteater i Nordnorge. De två teatrarna samarbetar nu om ett stort projekt. Nordiska ministerrådet är en av finansiärerna, sade Pia Suonvieri.

Tornedalsteaterns nya teaterföreställning heter ”Pohjonen-Davvi-Nord” och  visas i Lappland, Norrbotten och Troms under hösten.(Se kommande artikel)

Nytt konstmuseum

Förutom teater så planeras det också ett nytt konstmuseum i Tornedalen.

-Det ska ligga i Övertorneå och bygget av det startar nästa år 2023, säger Pia Suonvieri.

Kulturprojektet jobbar också med att skapa en rad aktiviteter i Tornedalen.

-Det handlar om inventering av nätverk, och kommunikation. Vi är med i plattformen Doerz som innehåller och marknadsför aktiviteter från hela Europa. Vi har gjort en presentationsvideo om kulturen i området, sade Pia Suonvieri.

Ungdomsting

Tornedalsrådet satsar även på ungdomarna.

-Ungdomarna är en viktig grupp eftersom de är vår framtid. Vi planerar att anordna ett ungdomsting. Det har anordnats tidigare varje år, men lades ned för att det blev för ofta. Vi vill samla Tornedalens ungdomar och ha ett ungdomsting vartannat år. Där ska vi ha uppträdanden, tävlingar och diskussioner sade Pia Suonvieri.

Skrivartävling

Man vill även anordna skrivartävlingar för ungdomar.

-Här ska ungdomarna få möjligheter att berätta om hur det är att leva i Tornedalen, vad dom trivs med och vad dom saknar, och vilka förhoppningar de har inför framtiden, sade Pia Suonvieri.

Budget

Kulturprojektets målgrupper är kommuninnevånare, ungdomar och unga vuxna, besökare, kommunala enheter, civilsamhället, besöksnäringen och aktörer inom kreativa näringar och kultur.

-Budgeten uppgår till 957 000 svenska kronor och finansieras helt av Leader Tornedalen 2020. Projektet ska pågå från mars i år till juni 2023, berättade Pia Suonvieri.

Kent Lidman