2018, Nyheter 03.04.2018 Paula Mikkola
-Norden har en ökande och åldrande befolkning. Många små kommuner i glesbygden är beroende av invandringen för att få en positiv befolkningsutveckling. Det sade Kjell Nilsson, verkställande direktör för Nordregio, när han presenterade rapporten ”State of the Nordic region 2018” vid Reglabs årskonferens i Umeå.

 

 

Nordregio jobbar på uppdrag av Nordiska ministerrådet med att bland annat ta fram nordiskt statistik.

Varje år presenteras en sammanfattande rapport för läget i Norden. Den innehåller utveckling inom främst tre områden:

*Befolkningsutveckling/demografi

*Arbetsmarknad/utbildning

*Ekonomisk utveckling.

Fokusområden

Förutom detta så innehåller rapporten också fyra aktuella fokusområden.

Det är bioekonomi där man bland annat tittar på fisket i Norden, digitaliseringen om tillgången på bredband, hälsa där man bland annat studerar geografiska skillnader i dödlighet, samt kultur där man till exempel tittar på tillgången på bibliotek i Norden.

-Där kommer fakta fram som till exempel att islänningarna går dubbelt så mycket på bio som folk i övriga Norden, och Island har en nästan hundraprocentig bredbandstäckning, säger Kjell Nilsson.

Befolkningen ökar

Befolkningen i Norden är nu närmare 25 miljoner innevånare. Det är en ökning med över åtta procent under en tioårsperiod.

-Befolkningsökningen i Norden ligger därmed över befolkningsökningen inom EU. År 2030 beräknas Norden ha 30 miljoner innevånare, sade Kjell Nilsson.

Största landet i Norden är Sverige med över nio miljoner innevånare och minsta området är Åland med drygt 27 000 innevånare. Den snabbaste befolkningsökningen i Norden står Norge för där befolkningen ökat med över tolv procent dom senaste tio åren.

-En viktig del i befolkningsökningen är invandringen eller immigrationen. Eftersom Norden har en åldrande befolkning så är invandringen viktig för att hålla nere det. Invandraren är ofta ung och en invandrares förväntade livslängd är ofta längre än för en som är född i Norden. Det kan bland annat bero på mindre alkoholmissbruk och bättre kostvanor hos invandrarna, säger Kjell Nilsson.

26 procent av alla kommuner i Norden beräknas ha ökat sin befolkning på grund av invandringen.

Fler bor i städer

Då det gäller var människorna bor, så ökar befolkningen i vissa större städer medan den minskar och blir allt äldre på landsbygden. I Sverige beräknas ökningen vara störst i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och vissa närområden till dessa städer.

-Norge har en delvis mer aktiv regionalpolitik och där ökar befolkningen mest, förutom i dom större områdena i söder och sydväst även i Trondheim samt Bodö och Tromsö i norr. Då det gäller Finland är den största ökningen i norr i Uleåborg. Annars är det områdena i söder och sydväst och sydöst som ökar, sade Kjell Nilsson.

Åldrande befolkning

Och befolkningen i Norden blir som sagt var också äldre.

-Allt fler äldre över 65 år ska försörjas av den befolkning som är i arbete. Största problemen med detta har man i norra och nordöstra Finland. År 2030 beräknas 50 procent av befolkningen över 15 år i vissa av dessa områden vara 65 år eller äldre, säger Kjell Nilsson

Flest sysselsatta på Island

 Då det gäller sysselsättningen har drygt 80 procent av den arbetsföra befolkningen ett arbete.

-Sverige har den högsta sysselsättningsgraden inom EU, medan Island har den högsta i Europa. På Island är drygt 90 procent av den arbetsföra befolkningen i arbete. Island har tillsammans med Norge den lägsta arbetslösheten i Norden. Den högsta arbetslösheten i Norden har Finland och Grönland, sade Kjell Nilsson

Det finns dock stora utmaningar då det gäller sysselsättningen.

-Sverige och Finland har en hög ungdomsarbetslöshet. Högre än andra länder inom EU. Ett stort problem är också den höga arbetslösheten bland invandrare i alla dom nordiska länderna, sade Kjell Nilsson.

Ekonomisk utveckling

Beträffande den ekonomiska utvecklingen ligger alla dom nordiska länderna över genomsnittet inom EU. Det kan dock vara stora skillnader inom länderna då det gäller BRP(Bruttoregionalprodukt).

-I Sverige har Norrbotten, områdena runt Stockholm och områdena i sydväst högst BRP. På Island har hela landet Nordens högsta BRP, medan det Finland är områdena runt Helsingfors. Då det gäller Norge ligger BRP högst på sydvästlandet och områdena runt Trondheim, berättar Kjell Nilsson.

Då det gäller hur olika områdena i Norden totalrankas då det gäller demografi/befolkning, arbetsmarknad och ekonomisk förväntat utveckling ser listan   ut så här

1)Stockholm

2(Oslo

3)Köpenhamnsområdet

4)Reykjaviksområdet

5)Helsingfors

6)Akershusområdet

7)Västra Götaland

8)Sör-Tröndelag

9)Uppsala

10)Rogaland

Den som villa läsa mer ur denna rapport kan gå in på webbsidan: www.nordmap.se