2016, Arkiv 25.09.2016 Paula Mikkola
Antalet kontakter till Nordkalottens Gränstjänstkontor i TornioHaparanda och i Skibotn ökar stadigt. En kontakt leder ofta till många flera kontakter när Gränstjänsten söker lösningar till upplevda gränshinder.

Maisemakuva auringonlaskusta tunturin päältä

Nordkalottens gränstjänst registrerade 2015 drygt 1700 kontakter från privatpersoner, nästan 600 från företag, och närmare 900 från myndigheter och organisationer. Nordkalottrådet har haft ansvaret för Nordkalottens gränstjänst sedan 2010. Gränstjänsten omfattar nu två kontor, ett i Haparanda/Torneå och ett i Skibotn.

 

TornioHaparanda kontor

Nordkalottens gränstjänst i Haparanda/Torneå jobbar främst med gränshinder mellan Sverige och Finland.

-Vi hade drygt 1700 kundkontakter i Haparanda/Torneå och över 2000 i Skibotn, sade Riitta Leinonen när hon presenterade Gränstjänstens verksamhet vid Nordkalottrådets möte i Luleå.

När det gäller kundkontakterna i Haparanda/Torneå kom från 455 privatpersoner, 163 företagare och 285 myndigheter eller organisationer.

53 procent av privatpersonernas kontakter kom från Finland och 47 procent från Sverige, huvudsakligen från Lappland och Norrbotten. 139 privatpersoner besökte kontoret personligen. Dom vanligaste frågorna handlade om arbetslöshetsförsäkringar, beskattning, sjukförsäkringar, arbete i två länder och pensioner.

 Företagskontakter i Torneå ökar

 -Kontakterna från näringslivet ökade från 2012 till 2013 med 75 procent, och från 2014 till 2015 med 60 procent, sade Riitta Leinonen.

Under 2015 hade kontoret i Haparanda 163 företagskontakter; 70 procent från Finland och 30 procent från Sverige. Då det gäller de 285 myndighets- och organisationskontakter som kontoret haft kom dom flesta via e-post eller telefon, men 22 tjänsteman har också personligen besökt kontoret.

 127 olika gränshindersfall registrerade

 I Torneå/Haparandakontoret blev 127 gränshindersfall registrerade under 2015. 84 av dom berörde privatpersoner, 35 stycken företagare och 8 stycken olika myndigheter och organisationer. Fyra av dessa hinder har skickats vidare till Gränshinderrådet. Ett gränshinder har man löst lokalt och det gäller ”värdetransporter över riksgränsen mellan Haparanda och Torneå”.

 

2188 kontakter i Skibotn

 Då det gäller Nordkalottens Gränstjänstkontor i Skibotn arbetar man där främst med gränshinder mellan Norge och Finland/Sverige.

Under 2015 har man haft totalt 2188 kundkontakter. 54 procent var från privatpersoner, 19 procent från företag och 27 procent från organisationer och myndigheter. 58 procent var från Finland.

-Då det gäller privatpersoner ville dom flesta ta upp frågor som berörde arbetsrättsliga förhållanden, olika frågor som gällde permitteringar, dagersättningar med mera, samt ID-kontroll, folkbokföring och skattekort, sade Riitta Leinonen.

Då det gäller företag ville dom flesta ta upp hur man startar och registrerar nya företag, finansieringar, kontaktnätverk, beskattning och rekrytering av arbetskraft.

Då det gäller gränshinder så var en viktig fråga moms på arbetsmaskiner mellan Norge och Finland/Sverige. Kontoret i Skibotn registrerade fyra gränshinder under 2015.