Nyheter 01.09.2022 Paula Mikkola
-Jag tror att Norrbotniabanans hela sträckning är klar år 2030. Det säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan, när hon berättade om projektet vid infrastrukturseminariet i Kiruna.

Norrbotniabanan ska gå mellan Umeå och Luleå. En sträcka på 270 kilometer. Bygget har redan påbörjats och en första etapp på drygt 9 kilometer byggs nu mellan Umeå och Dåva.

-Banan är konstruerad både för passagerar-, och frakttrafik och för att använda förnybar elektricitet, sade Elisabeth Sinclair.

Prioriterad av EU

Sedan 2013 är Norrbotniabanan en järnvägslinje prioriterad av EU. Det innebär då också att EU står för en del av kostnaden för bygget av järnvägen.

-Den är en viktig länk i ScanMed korridoren. Det är en av EU:s nio transportkorridorer, säger Elisabeth Sinclair.

Andra transportkorridorer som är prioriterade i Sverige är bland andra Nya Ostkustbanan och godsstråket genom Bergslagen.

Klimatsmart

Elisabeth Sinclair framhåller att Botniabanan är särskild viktig nu vid dom stora gröna industrisatsningarna i norra Sverige. Den går via Skellefteå där Northvolt bygger en batterifabrik upp till Luleå, med koppling till järnvägen mot Boden och Malmbanan.

-Botniabanan är ett klimatsmart transportsystem, en lättåtkomlig järnväg och en del av överföringen av frakt från väg till järnväg, säger Elisabeth Sinclair.

Hamnen i Narvik allt viktigare

Den nya geopolitiska situationen efter Rysslands inmarsch i Ukraina har också stärkt behovet av hamnen i Narvik. Det framhåller Börge Edvardsen, VD i Narviks hamn.

-Hamnen i Narvik och Ofotenbanan/Malmbanan är Norges svar på Suezkanalen. Det är Norges viktigaste fraktrutt. Via Helsingfors och Gdansk går rutten från Narvik till Kina, säger Börge Edvardsen.

Gröna omställningen

Hamnen är en viktig del av den gröna omställningen i Norge och på Nordkalotten.

-Narvik är en framtida grön och cirkulär hamn. Fraktmängden ökar och vi söker efter nya logistiska lösningar. Vi använder oss av den existerande infrastrukturen och fraktmängden ökar. Det är stora ökningar bland annat då det gäller havsmat, från 660 00 ton idag till 884 000 ton år 2030, berättar Börge Edvardsen.

Kent Lidman