2019, Nyheter 15.02.2019 Paula Mikkola
-Förändringen går fort men möjligheterna är stora, bara man förstår vad som driver på utvecklingen. Det sade Hilkka Vihinen, professor i statsvetenskap vid LUKE, Naturresursinstitutet i Finland, då hon medverkade vid Nordregio Forum

Hilkka Vihinen menar att det är några saker som driver på förändringarna.

+ globaliseringen

+ klimatförändringen-kan ge upphov till en ökad migration.

+ digitalisering och robotisering

+ en åldrande befolkning och krav på service

+ förnybart bränsle och material, och en hållbar landsbygdsekonomi

+ förändringar för jordbruk och matproduktion

+ osäkerheten politiskt och ekonomiskt

+ förändrade ekonomiska, politiska och militära förhållanden i Arktis.

Hur använda förändringar?

Hur ska man då använda sig av dessa förändringar?

-Det handlar om att använda sig av förändringarna på olika nivåer. Både i staden och på landsbygden. Det gäller nya produktionshjälpmedel som 3D -skrivare. Nya försäljningsplattformar, som framtidens affärer, arbetsrelaterad teknik, som mobiler och ny teknologi för hållbara lösningar, sade Hilkka Vihinen.

Stora förändringar på landsbygden

Det är stora förändringar då det gäller utvecklingen på landsbygden.

-Det är nya marknader och offentlig infrastruktur. Hållbar matproduktion, kulturella förändringar och nya ekosystem, sade Hilkka Vihinen.

Vad har vi då lärt av förändringarna hittills?

-Låt det ta tid. Stressa inte fram utvecklingen. Landsbygdssamhällena har många vägar för att klara förändringarna. Ta tillvara det lokala kunnandet, och sök efter extern hjälp och service, och/ eller kombinera båda. Försök ha ett mer transparent perspektiv på utvecklingen, sade Hilkka Vihinen.

Är politiker uppdaterade

Det är sedan viktigt att politiker och myndigheter är uppdaterade om hur man kan använda sig av förändringarna och ny teknologi.

-Det behöver finnas aktuell statistik på lokal och nationell nivå. Det bör finnas en starkare koppling mellan stad och landsbygd. Och nätverk mellan olika nivåer i samhället. Använd erfarenheterna från landsbygden i tid när man planerar politiska och administrativa reformer, sade Hilkka Vihinen.