Nyheter 18.08.2022 Paula Mikkola
Ett förslag om en Nordnorge-järnväg kommer under nästa år. Det framkom när regionala satsningar och förslag diskuterades under rubriken ”Utvecklingen av infrastrukturen i Arktis-det regionala perspektivet” på den arktiska infrastrukturkonferensen i Kiruna

Ett av de förslagen är ”Norra Norge-linjen”.

-Det kommer en utredning om det nästa sommar, sade Thor Braekkan, direktör vid BaneNOR, statligt företag som ansvarar för järnvägarna i Norge.

Nordnorge-linjen innebär bland annat en förlängning av järnvägen i norra Norge från Fauske, via Narvik och Harstad upp till Tromsö.

-Det diskuteras två olika transportlösningar i norr. En är en lösning som innefattar flyg, sjö, väg och järnväg. Den andra är vilken järnvägslösning som är bäst mellan Fauske och Tromsö. Båda studierna kommer att avslutas under sommaren nästa år. Sedan kan förslagen ingå i den nationella transportplanen för åren 2027 till 2037, berättar Thor Braekkan.

Fördubblad frakttrafik

Järnvägsnätet i Norge är 4200 kilometer varav nästan 60 procent är elektrifierat. För norra Norge handlar det om Nordlandslinjen Trondheim-Bodö och Ofotenbanan Narvik-Riksgränsen.

-På Nordlandslinjen räknar vi en fördubbling av frakttrafiken från två till fyra tågset per dag fram till 2022 och en ytterligare utökning 2023. Vi har flera pågående projekt för att öka kapaciteten och elektrifiering eller övergång från diesel till vätgas, säger Thor Braekkan.

Ökad kapacitet

Då det gäller Ofotenbanan, Malmbanan, planerar man där för fler och längre mötesplatser och på sikt dubbelspår. Trafiken mot Narviks hamn ökar. Det går 34 frakttåg och 28 malmtåg till hamnen per vecka.

-Vi räknar med att öka kapaciteten från nuvarande 75 000 till 100 000 ton och det är en investering på 328 miljoner norska kronor. Det blir även en utbyggnad av järnvägsstationen och området för 681 miljoner norska kronor, säger Thor Braekkan.

Prognosen fram till 2040 visar en ökning även med persontrafiken längs Ofotenbanan, det så kallade Arctic train.

Stora investeringar i norr

Även i norra Sverige räknar man med en stor ökning av tågtrafiken och övrig infrastruktur som en direkt följd av dom stora gröna investeringarna som planeras i Norrbotten och Västerbotten för 1000 miljarder svenska kronor.

-Vi samarbetar med industrin för att hitta trafiklösningar som är effektiva och klimatsmarta, säger Annica Lindström, seniorrådgivare i infrastrukturplanering vid Trafikverket.

Transportplan för 800 miljarder

Trafikverket arbetar nu med en transportplan för åren 2022–2033. Det handlar om investeringar på nästan 800 miljarder kronor.

-165 miljarder av dessa går till järnvägar och 197 miljarder till vägar. Då har vi 437 miljarder kronor till utvecklingsprojekt, säger Annica Lindström.

Stärka företagen

Då det gäller att stärka företagen i norra Sverige handlar det bland annat om att öka kapaciteten och säkerheten på vägar och järnvägar, att satsa på tyngre och längre tågset, speciella investeringar på Malmbanan, utveckla hamnen i Luleå och att överföra godstrafik från väg till järnvåg och sjöfrakt.

Beträffande Malmbanan handlar det om en ökad kapacitet med fler dagliga tågset. Trafikverket vill också tidigarelägga byggandet av Norrbotniabanans etapp från Dåva (Umeå) till Skellefteå med 1–2 år (mer om Norrbotniabanan i annan artikel).

Tolvåriga planer

I Finland arbetar man med tolvåriga transportplaner. Huvudinriktningen är att infrastrukturen ska vara tillgänglig, hållbar och effektiv. Planen bygger på samarbete mellan alla inblandade intressenter.

Den nuvarande planen sträcker sig från 2021 till 2032 men man arbetar nu med en uppgraderad reviderad plan som ska gälla åren 2025–2036.

-Ett stort projekt är elektrifieringen av järnvägen mellan Laurila-Torneå och Haparanda, med boggibyten, broar och terminaler för passagerare och fraktgods, berättar Kristiina Hallikas, seniorrådgivare vid Fita (Finnish Transport Infrastructure Agency).

Digitalisering

I Finland planeras också en ny digital infrastruktur för hela landet under åren 2028–2040. För de norra sträckorna Torneå-Kolari och Torneå-Rovaniemi blir det under åren 2036–38.

Det finns också planer på en ny järnväg mellan Pajala-Kolari och Sodankylä (se annan artikel senare).

Kent Lidman