2018, Nyheter 11.10.2018 Paula Mikkola
Det finns behov av en gemensam digital karriärvägledningstjänst på Nordkalotten. Det synliggör i större grad än nu vilka utbildningsmöjligheter som finns och arbetsmarknadens behov. Det heter det i det uttalande som Nordkalottrådet antog vid sitt höstmöte i Tromsö.

I uttalandet konstaterar rådet att det finns ett stort behov av yrkesarbetare på Nordkalotten och att det behovet ökar.

Gränsöverskridande utbildningssamarbete

-Detta kombinerat med ett lägre behov av outbildade yrkesarbetare. Det är ett bekymmer att många elever på Nordkalotten inte fullföljer sin utbildning. Det är därför viktigt med ett gränsöverskridande samarbete för att man ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter, står det i uttalandet.

Flexibla läroplaner

Uttalandet framhåller att det finns ett behov av mer flexibilitet i läroplanerna för att man ska kunna möta behovsförändringarna när det gäller kompetens och krav på utbildning över yrkesgränserna. Det är också viktigt att det finns gränsöverskridande möjligheter att godkänna olika utbildningar.

-Kanske borde man omvärdera avtalen som reglerar samarbetet över våra gemensamma gränser, står det i uttalandet.

Levande Arktis

-Vår del av Arktis skiljer sig mycket från andra delar av Arktis. Vi har levande lokalsamhällen, ett bärkraftigt näringsliv, samarbete sedan flera hundra år tillbaka, och ett utvecklat samarbete mellan våra forskningsinstitutioner och universitet. Det ger oss den bästa kompetensen när det gäller Arktis. Det bör vi bättre ta tillvara i det gränsöverskridande samarbetet.

Folk-till-folk-samarbete

Uttalandet framhåller att EU-programmen är viktiga för att stärka det gränsregionala samarbetet i norr. För nästa programperiod vill Nordkalottrådet att man åter sätter fokus på folk-till-folksamarbetet och därmed minskar gränshindren.