2017, Nyheter 25.11.2017 Paula Mikkola
Vid rådsmötet i Vadsö fastställde Nordkalottrådet det tre-åriga handlingsprogrammet.

 

Bild: Photokrafix / Lapin materiaalipankki

Regionalpolitik

Nordkalottrådet ska främja och öka samarbete i frågor som är viktiga för medlemsregioner och gränskommunerna. Nordkalottrådet ska aktivt delta i Nordiska ministerrådets temagrupp ”Hållbar landsbygdsutveckling” och söka samarbete i gemensamma frågor som gäller strukturfonder och EU-politik som berör Nordkalotten.

 

Gränsens möjligheter

Nordkalottrådet ska främja näringslivsutveckling över gränserna genom att bygga nätverk och implementera det pågående Interreg-projektet som riktar sig till näringslivet. Nordkalottrådet ska också få till stånd en permanent finansiering av Nordkalottens gränstjänst. Nordkalottrådet ska lyfta fram nationella politiska och gränshindersfrågor som är gemensamma för hela Nordkalotten.

 

Demografisk utmaning och kompetensförsörjning 

Nordkalottrådet ska öka samarbetet med andra regionala aktörer för att utveckla nya sätt att säkerställa offentliga tjänster i glesbygden, till exempel samupphandling av tjänster över gränserna. Nordkalottrådet ska också arbeta med att skapa en fungerande gemensam arbetsmarknad på Nordkalotten och ett ökat samarbete mellan regionernas utbildningsanordnare. Nordkalottrådet ska utveckla det gränsöverskridande samarbetet då det gäller migrations-, och integrationsfrågor.

 

Miljösamarbete

Nordkalottens miljöråd är den arbetsgrupp under Nordkalottrådet som ska samordna regionernas miljö-, och naturvårdsarbete. Miljörådet har ett eget handlingsprogram för åren 2014-2018 som bland annat innehåller en harmonisering mellan länderna av miljöfrågor och skydd av bio-, och ekosystemtjänster.

 

Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Folk-till-folk-samarbetet viktigt för Nordkalottrådet som kan hjälpa till med gränsöverskridande insatser. Det gäller till exempel gemensamma kulturprojekt över nationsgränser. Nordkalottrådet ska särskilt uppmuntra projekt som engagerar barn och ungdomar i gränsöverskridande samarbete.

 

Kommunikation och information

Nordkalottrådets verksamhet ska synliggöras på ett tydligare sätt. Nyheterna på hemsidan ska rapportera om rådets beslut, gränstjänstens verksamhet och resultaten av Nordkalottprojekt. Facebook-kontot ska berätta om aktuella evenemang och händelser på Nordkalotten och i övriga Norden. Rådets kommunikationsplan ska regelbundet uppdateras och det ska finnas tillräckliga resurser för informationsarbetet.