Nyheter 08.05.2023 Paula Mikkola
NSPA är en sammanslutning av 13 regioner i nordligaste Sverige och Norge samt östra och norra Finland.

-Bland våra viktigaste prioriteringar i arbetet under 2023 är att följa upp arbetet med EU:s arktiska strategi och det arktiska arbetet i Europa-parlamentet. Det sade Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktör vid Norra Norges EU-kontor när han medverkade vid Nordkalottrådets möte i Bryssel. 

 

NSPA (Northern sparsely populated areas) är en sammanslutning av 13 regioner i nordligaste Sverige och Norge samt östra och norra Finland. Regionernas EU-kontor fungerar som samordningsgrupp för nätverket.

-Vi delar samma utmaningar och möjligheter och lever under likande förhållanden. Vår uppgift är bland annat att ta upp viktiga frågor och påverka beslutsfattarna inom EU för våra frågor, sade Sørheim Nilsen. 

Styrgrupp  

NSPA är uppdelat i en styrgrupp, samordningsgrupp och arbetsgrupper. I styrgruppen sitter representanter från de olika deltagande regionerna och de har möte 3–4 gånger per år. 

-NSPA tar fram rapporter och annat material som är viktigt för vårt arbete. Vi anordnar också både formella och informella möten samt seminarier och andra möten med kontakter i Europa-parlamentet, förklarade Sørheim Nilsen. 

Fem arbetsgrupper 

NSPA har fem arbetsgrupper. De är bioekonomi och energi, mineraler, attraktivitet, fördelar, forskning och innovationer. 

Bioekonomi och energi är mycket viktiga för NSPA-regionerna. 

-Arbetet handlar bland annat om att påverka utvecklingen inom EU och att öka samarbete mellan NSPA regionerna. Vi har en arktisk väte-plattform där vi delar information och kunskaper för samarbete då det gäller vätgas i NSPA-regionerna, sade Sørheim Nilsen. 

Utmaningar 

Då det gäller arbetsgruppen om fördelar med att bo i NSPA-området tar man där upp både utmaningar och fördelar. 

-Utmaningar kan vara att vi är glesbefolkade, vi har ett kallt klimat. Vi har många små- och mikroföretag, begränsad administration, könsliga ekonomier och arbetsmarknader. Fördelar är bland annat att vi har energi-intensiva industrier, hållbar mineralutvinning, forskning samt testaktiviteter och biobaserad innovationsutveckling, berättade Sørheim Nilsen. 

Attraktiva regioner 

Beträffande attraktiviteten handlar det också om stora utmaningar. Samtidigt som industrin växer blir befolkningen allt äldre och det behövs mer arbetskraft. 

-Det behövs ett holistiskt tänkande hur vi ska göra regionerna mer attraktiva och få fler att flytta hit, säger Nils Kristian Sørheim Nilsen. 

Planerat under 2023 

Förutom att jobba mer med EU:s arktiska strategi har NSPA också många planerade aktiviteter under 2023. 

-Vi ska bland annat följa en pågående OECD-studie som tar upp frågor som demografi, grön omställning, teknikbyte och globalisering, och koppla det till det som pågår inom EU. Vi ska ta upp Skottlands ställning i förhållande till NSPA och EU efter Brexit.  Vi ska vara med och arrangera EU:s regionala vecka där North Sweden är koordinator och vi ska arrangera ett NSA Forum i Joensuu i Finland under hösten. 

https://www.nspa-network.eu/

Kent Lidman