2019, Nyheter 28.02.2019 Paula Mikkola
Särbeskattning och jämställdhet var dom viktigaste frågorna när EU-parlamentarikerna Anna Hedh(S) och Abir Al Salhani (C) debatterade vid Forum Jämställdhet i Luleå.

Temat för debatten var ”slaget om jämställdheten i EU”. Utgångspunkten var förhandlingarna om EU:s nya ekonomiska ramverk och valet till EU-parlamentet i slutet av maj. Enligt EU:s sociala pelare ska alla män och kvinnor behandlas lika och ha lika möjligheter inom alla områden. Hur mycket stöd får det i EU:s nya ekonomiska politik och vilka jämställdhetsfrågor är viktigaste i EU-valet, var dom frågor som togs upp.

Särbeskattning i alla länder

Malpuri Groth från arrangören Sveriges kvinnolobby inledde med att berätta om krav på EU som organisationen har.

-Vi kräver att särbeskattning ska gälla i alla EU:s medlemsstater. Vi kräver att fler kvinnor kommer ute i arbetslivet och att fler kvinnor driver företag, sade hon.

Malpuri Groth förde också fram krav att EU ska säkra kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, att verka för säkra vägar in i Europa för kvinnor och flickor på flytt, och att EU-medlen ska vara jämställda.

Föräldraförsäkring enligt svensk modell

-För att öka kvinnors möjligheter att komma ut i arbetslivet måste EU satsa på en utvidgad förskola och en utökning eller införande av föräldraförsäkringar i EU enligt svensk modell, samt utökade omsorg för äldre och funktionsnedsatta, sade Malpuri Groth.

Säkra vägar

Många flickor och kvinnor råkar illa ut när dom flyr från krig och konflikter.

-Oron gör att fler kvinnor stannar i krigsdrabbade områden och råkar illa ut. Många kvinnor som flyr utsätts för sexuellt våld, människohandel och prostitution. För att minska på detta måste EU satsa på säkra vägar in i Europa för flickor och kvinnor, sade Malpuri Groth.

Jämställda EU-medel

Hon framhöll också att det är viktigt att man säkrar att EU-medlen är jämställda.

-Jämställdhet ska synas i EU:s kortsiktiga och långsiktiga budgetar. Jämställdheten ska också säkras i EU:s strukturfonder, och utskott som granskar EU:s budgetar i EU parlamentet ska arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv, sade Malpuri Groth.

Föräldraförsäkring

Anna Hedh (S) har suttit i EU-parlamentet i 15 år och hon tycker att särbeskattning är en viktig fråga att driva.

-För närvarande är det bara Sverige och Finland som har särbeskattning av EU:s länder. Jag tycker att alla länder borde införa särbeskattning. Det är en viktig jämlikhetsfråga, sade hon.

Föräldraförsäkring är också en viktig fråga.

-I många EU-länder är kvinnorna hemma och männen jobbar. Det behövs en föräldraförsäkring av svensk modell i EU-s medlemsländer så att kvinnorna kommer ut i arbetslivet och bli mer ekonomiskt självständiga, sade Anna Hedh.

Hoppas på plats i EU-parlamentet

Abir Al Salhani står som andra namn på centerpartiets lista till EU-parlamentet. Hon har tidigare inte suttit där och för närvarande har centerpartiet en svensk ledamot.

-Jag hoppas få förtroende i EU-valet så vi kan få ytterligare en svensk centerpartist i EU-parlamentet, sade hon.

För få kvinnor

Hon anser att det finns för få kvinnor i ledande politiska positioner både i Sverige och inom EU.

-Bara nio av EU:s 28 kommissionärer är kvinnor. Inom EU dominerar männen. Det är dags att få ett mer jämställt EU på alla plan, sade Abir Al Salhani.

EU påverkar vardagslivet

Anna Hedh tycker att intresset för EU borde vara större i Sverige än det är idag.

-Alla har inte klart för sig att mellan 60 och 70 procent av vår vardag styrs av EU beslut. Det gäller till exempel arbetstider, konsumentregler och mycket annat. Om folk insåg det skulle intresset för EU vara större, sade hon.

Sexköpslag

Anna Hedh arbetar mycket mot människohandel och sexköp inom EU.

-Det är viktigt att Sverige gått ut och infört förbud för sexköp. Det är ett förbud som fler EU-länder borde införa, sade hon.