2021, Nyheter 13.08.2021 Paula Mikkola
Mittengruppen i Nordiska rådet vill utveckla och uppdatera planen ”Towards Sustainability in Nordic Mining” för en bärkraftig nordisk gruv-, och mineralstrategi. Det är en stor utveckling på gång inom detta område och istället för att vi ska importera mineraler från  Kina eller något konfliktfyllt afrikansk land, kan vi ta hand om dom mineraler vi själva har i Norden, sade Linda Modig(C), Sverige vid Nordiska rådets temasession i juni.

Mittengruppen kom med förslaget 2013 och det diskuterades vid Nordiska rådets möte 2014. Grunden var att utveckla en bärkraftig nordisk gruv-, och mineralverksamhet.

Studien om hållbarhet i nordisk gruvverksamhet blev färdig 2016 och innehöll speciellt riktlinjer för företagsledning samt hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. NordMin-nätverket hade ansvaret för framtagningen av hållbarhetskriterier, men nätverket lades ner år 2017. 

I mittengruppens förslag konstaterar man att gruvdrift år en traditionsrik nordisk näring och gruppen är bekymrad för att den goda insatsen som blev tidigare gjort på detta område ska följas upp. Numera pågår det många nya prospekteringar och förs en debatt om utvinningsverksamhetens hållbarhet i dom nordiska länderna, skriver man.

Nordkalottrådets mineralstrategi

Nordkalottrådet har också beslutat undersöka möjligheter att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten (se tidigare och kommande artiklar).

-Norden har en av världens mest strikta lagstiftningar inom detta område. Man måste ta stora hänsyn till natur, urfolkens rättigheter och lokalbefolkningen när man ska utvinna mineraler. Det gäller att ha en bra plan för detta, sade Linda Modig.

 

Norden föregångare

Lorena Delgado Varas (V) Sverige, höll med.

-Norden har stora möjligheter att gå före i detta arbete, sade hon.

Frågan kommer nu att tas upp av Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Nordisk nytta

Det fattades också flera andra beslut vid Nordiska rådets temassession. Ett var den konservativa gruppens förslag att det i alla förslag som lämnas in ska finns en tydlig beskrivning av vilken gemensam nordisk nytta förslaget har.

Ett annat är att ta fram en plan för hur Nordiska rådets arbete ska bli koldioxidneutralt.

Det föreslogs också inrättandet av en krisberedskapskommitté direkt under dom nordiska statsministrarna så att framtida kriser direkt förs upp på högsta nordiska politiska nivå.