Nyheter 03.02.2023 Kent Lidman
-Framtiden innebär stora utmaningar för oss alla, och hur vi ska använda oss av skogen på ett hållbart sätt. Det sade Riikka Holster, programansvarig för Kolarctic CBC, när hon inledde konferensen ” Se den arktiska skogen” i Uleåborg

Konferensen hade samlat ett femtiotal deltagare från hela Norden och den arrangerades i samverkan mellan Kolarctic och Karelia CBS program med stöd av Interreg Aurora och Interreg Northern Periphery and Arctic Programme.

 

Hanna-Leena Pesonen, hållbarhetsexpert vid Lapplands förbund berättade om hållbarhetsarbetet inom skogen under programpunkten ”Olika behov, men samma skog. Hur ska vi använda skogen på ett hållbart sätt?”

Gemensamma mål

Hon berättade om hur Lapplands förbund arbetade med den gröna omställningen utifrån gemensamma mål, åtta olika målsättningar, koldioxidneutralitet, planer för olika aktiviteter och bildandet av en kommitté som ska fungera som styrgrupp för den gröna omställningen.

-Målsättningarna är bland annat ett koldioxidneutralt Lappland, stärka miljöskyddet och den biologiska mångfalden, hållbar turism, hållbar arktisk matproduktion, användandet av skogen på ett hållbart klimatvänligt sätt, stödja låga utsläpp inom trafiken, en grön energirevolution, samt att utveckla en cirkulär ekonomi, berättade Hanna-Leena Pesonen.

Stor skogsindustri

Skogsindustrin är en av Lapplands största industriella näringar, omsätter varje år cirka 1,4 miljarder euro, och sysselsätter cirka 3 400 personer.

-Andra som använder sig av skogen i sin verksamhet är turismen, rennäringen, företag som tillverkar naturprodukter, jordbruket. Det finns 48 000 privata skogsägare i Lappland, säger Hanna-Leena Pesonen.

Binder koldioxid

Skogen är också viktig för att minska koldioxidutsläppen och för den biologiska mångfalden.

-Omkring en tredjedel av de koldioxidutsläpp som människan orsakar binds i skogen. Mycket koldioxid är bundet i både ny och gammal skog. Tillväxten av skogen i Finland minskar och då minskar också den mängd koldioxid som skogen binder, säger Hanna-Leena Pesonen.

År 2020 band skogarna i Finland mer än hälften av landets beräknade utsläpp av koldioxid som var 27,8 miljoner ton.

-Skogarna i Lappland band omkring 8 miljoner ton koldioxid och det är nästan 30 procent av den totala bundna koldioxiden i Finland. Därför är våra skogar ett stort koldioxidsänke, säger Hanna-Leena Pesonen.

Biologiska mångfalden

Skogen är också mycket viktig för den biologiska mångfalden.

-Den största orsaken till minskningen i den biologiska mångfalden är minskningen av rutten och gammal skog. Norra Finland har 14 hotade skogsområden, vilket är 56 procent av alla skogstyper. Rutten skog minskar i Finland i alla skyddade områden. Men fortfarande är nivån på den biologiska mångfalden i Lapplands skogar högre än i resten av Finland, säger Hanna-Leena Pesonen.

Skyddad skog

Det finns mer än 9 miljoner hektar skogsområden i Lappland.

-28 procent av den är skyddad och det är mest i hela Finland. 98 procent av den skyddade skogen är på statens marker, säger Hanna-Leena Pesonen.

Gröna omställningen

Vilka är då de stora utmaningarna för den gröna omställningen?

-Den gröna omställningen är helt nödvändig. Den förutsätter att man avvecklar den fossila energin. Den är beroende av naturresurser som skog, gruvor, vindkraft och rymden. Allt användande av naturresurser påverkar ekosystemen, säger Hanna-Leena Pesonen.

Paradigmskifte

Den gröna omställningen och övergången till ett hållbart samhälle bör ses som ett paradigmskifte, anser Hanna-Leena Pesonen.  Lapplands förbund tar hjälp av rådgivande församlingar som ”Citizens forest council” för hur man ska genomföra övergången

-Frågan är att ta fram rekommendationer för ett klimatvänligt användande av skogen i Lappland. Målet är att få en balans mellan innevånarnas perspektiv och användandet av skogen. Förslagen förs senare vidare till arbetet med att ta fram en vägkarta för den gröna omställningen i Lappland, säger Hanna-Leena Pesonen.

Hon framhåller också att det är viktigt att se skogen som en del av ett socio-ekologiskt system

-Naturen är basen för allt, säger Hanna-Leena Pesonen.

Kent Lidman