Nyheter 24.11.2023 Kent Lidman
-Vi räknar med att godstransporterna från Norrbotten kommer att öka med 50 procent fram till 2030. Det berättade Linda Nilsson, VD för Norrbottens handelskammare och ledamot i Nordkalottrådet när hon medverkar vid det Nordeuropeiska transportforumet i Uleåbor

Tillsammans med Tiina Haapasalo, chefsrådgivare vid Finlands näringsliv medverkade Linda Nilsson under programpunkten ””Väl fungerade transportlösningar och infrastruktur för industrierna”.

Stora investeringar

Linda Nilsson berättade om de stora satsningarna som är på gång i norra Sverige.

-Det handlar om investeringar i Norrbotten och Västerbotten för 1400 miljarder kronor fram till år 2040. För att klara det behövs stora investeringar i hållbara transporter och infrastruktur, sade hon.

Samordning

Eftersom godstransporterna väntas öka med 50 procent fram till 2030 investeringar i järnvägar, hamnar och vägar.

-Det handlar till exempel om utbyggnader i hamnarna i Luleå och Piteå, och samordning då det gäller transportkorridorerna, sade Linda Nilsson.

EU-stöd

Hon menar att det är viktigt med stöd från EU också.

-Det behövs ett gränsöverskridande samarbete med beslutsfattare inom EU för att bygga och utveckla infrastrukturen i arktiska Europa, sade Linda Nilsson.

Ryssland stängt

Den ryska invasionen i Ukraina har på verkat satsningarna även i norra Europa.

-Den innebär att gränsen mot Ryssland har stängts och transporterna har flyttats västerut, sade Linda Nilsson.

Finland bra till

Tiina Haapasalo berättade att Finland ligger bra till när det gäller den gröna omställningen.

-Vi har starka nationella klimatmål om att vara koldioxidneutrala år 2035. Det pågar en övergång inom energisektorn så 90 procent av all kraftproduktion ska vara fossilfri, säger hon.

Satsar på transporter

Finland satsar mycket inom olika transportområden som sjöfart, vägar, järnvägar, lufttransporter och internationell passagerartrafik.

-Det handlar till exempel om hamnar med järnvägsförbindelser, om direkttåg från Finland via Sverige och ut i Europa, om vägar till svenska och norska hamnar, om långdistanstransporter och om sjötransporter via svenska och norska hamnar, berättade Tiina Haapasalo.

Kent Lidman