2020, Nyheter 11.06.2020 Paula Mikkola
-Det finns en hel del viktiga miljöfrågor som stärks av det nordiska samarbetet. Det sade Eva Sundin, ordförande i Nordkalottens miljöråd och miljöchef på länsstyrelsen i Luleå, när hon medverkade vid Nordkalottrådets möte i Luleå.

Nordkalottrådets miljögrupp är en liten grupp på fem personer med representanter från alla län och fylken på Nordkalotten.

-Vi tittar på strategiska frågor och vill stärka samarbetet då det gäller miljöfrågor på Nordkalotten. Det är ofta långsiktiga frågor och det finns en liknade lagstiftning, men också vissa skillnader då det gäller miljöfrågorna på Nordkalotten. Vi har en ganska gemensam bild av situationen, sade Eva Sundin.

Tätare samarbete med Nordkalottrådet

Hon framhöll att Nordkalottrådet är en viktig samarbetspartner för Nordkalottens miljöråd.

-Vi önskar ett tätare samarbete ned Nordkalottrådet, sade Eva Sundin.

-Det finns en oerhört viktig koppling mellan miljörådets arbete och Nordkalottrådet och vi ser fram emot ett tätare samarbete, sade Linda Frohm, ordförande i Nordkalottrådet.

Strategisk plan

Nordkalottens miljöråd har haft en strategisk plan för åren 2014-2018 och den har man nu förlängt till 2020.

-Vi arbetar med olika teman i den strategiska planen. Tema ett är harmonisering och uppgörelser i viktiga miljöfrågor. Det handlar om dialog och harmonisering av vattendirektiven, om nätverk för avfall, om fallstudier om marin nedskräpning och om cirkulär ekonomi, sade Eva Sundin.

Det handlar också om samarbete och fallstudier då det gäller motortrafik i naturen eller gruvindustrin på Nordkalotten och dess påverkan på miljön.

Biologisk mångfald

Tema två handlar om säkra den biologiska mångfalden och ekosystemen på Nordkalotten.

-Här har vi projekt om kvicksilver i fisk, brunbjörnarnas situation, traditionella biotoper i landskapet, ringmärkning av småfåglar och hur man ska ta hand om myrar och våtmarker på Nordkalotten, sade Eva Sundin.

Hållbart Norden

Nordkalottens miljöråd ska utarbeta en strategisk samarbetsplan för åren 2021 och framåt.

Den bygger på andra nordiska strategiplaner och mål om en hållbar utveckling utifrån de nordiska visionen 2030 om att Norden ska vara ”världens mest hållbara och integrerade region.”

-Det handlar om hållbarhet, klimatanpassning, biologisk mångfald, skyddandet av naturen och en cirkulär ekonomi. Det är en grön regional utveckling, kommunikation och ett nära samarbete på Nordkalotten, sade Eva Sundin.

Prioriteringar

Det handlar också om samverkan och prioriteringar.

-Vi vill ha långsiktighet och tydliga budgetramar. Det är inte brist på idéer men det behövs pengar för att genomföra dom. Och då handlar det om samverkan och prioriteringar, sade Eva Sundin.

Gruvor och naturvärden

Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare framhåll att hållbarhet är en viktig fråga i Nordkalottrådets handlingsprogram.

-Men hur ska man göra då naturresurser kolliderar med naturvärden som det ofta är när det gäller att öppna nya gruvor, undrade hon.

-Det är viktigt med en gemensam miljöstrategi och vi kan ta detta vidare på Nordkalotten, sade Linda Helén Haukland, Nordland fylkeskommun.