2018, Nyheter 09.08.2018 Paula Mikkola
-Gränstjänsterna utför ett mycket viktigt arbete för att öppna dom nordiska gränserna och gynna fri rörlighet av människor, tjänster och datakommunikation över gränserna. Det sade Anne Berner(C), trafik-, och kommunikationsminister, samt nordisk samarbetsminister i Finland, då hon medverkade vid gränstjänstkonferensen på Hanaholmen

Anne Berner pratade under temat ”Hur profilerar sig Norden i ett föränderligt Europa”. Hon framhöll vad som är gemensamt för dom nordiska länderna och det som skiljer sig från en del andra länder i Europa.

-Vi i Norden har mycket gemensamt. Våra samhällen är likartade. Vi har i grunden samma värderingar som grundar sig på yttrandefrihet och jämlikhet. Vi har stor tillit till varandra, och till våra offentliga verksamheter och myndigheter. Det är också unikt i Europa att inget av dom nordiska länderna varit i krig med varandra på över 200 år, sade Anne Berner.

Tradition av gränssamarbete

Norden har en lång tradition av samarbete över gränserna.

-Vi har lärt av varandra och vi har öppnat våra gränser för människor och arbetsmarknad. Vårt gemensamma varumärke ”Norden” har en stark ställning i Europa och i världen. Intresset för Norden ökar hela tiden. Till exempel så visar en undersökning i Finland att 88 procent tycker att det nordiska samarbetet är viktigt eller mycket viktigt, sade Anne Berner

Integrerat område

Hon framhöll att Norden är ett av världens mest integrerade område.

-Det handlar om att kunna bo, studera och arbeta över gränserna. Det handlar om investeringar och arbetspendling över dom nordiska gränserna. Det nordiska samarbetet är ett viktigt komplement till samarbetet inom EU, sade Anne Berner.

Digitalisering

Digitaliseringen är en viktig fråga just nu där Norden ligger långt framme.

-Vi har en plan för 2017-2020 då det gäller dataöverföring och 5 G, och hur företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det digitala företagssamarbetet över gränserna är mycket viktigt och det ska stärkas av införandet av 5 G, sade Anne Berner .

Det nordiska samarbetet gäller också artificiell intelligens(AI).

Minskade gränshinder

Anne Berner framhöll flera gånger under sitt tal hur viktigt det är att minska gränshindren i det nordiska samarbetet.

-Gränstjänsternas arbete är oerhört viktigt för att minska hinder för fri rörlighet av människor, tjänster och data över dom nordiska gränserna. Mycket har gjort men det behövs hela tiden mycket arbete för att ta bort hinder och stoppa att nya hinder uppstår, sade hon.

Anne Berner framhöll också att fler ungdomarna borde delta i det nordiska samarbetet.

-Det är en framtidsfråga, sade hon.