Nyheter 25.05.2022 Paula Mikkola
-Det är viktigare än någonsin med det nordiska samarbetet. Vi behöver också nya idéer om hur det praktiska samarbetet ska utvecklas. Det sade Tove Ekman, generalsekreterare i Pohjola-Norden Finland, när hon deltog i en diskussion med de andra generalsekreteraren för Föreningen Norden vid Nordkalottkonferensen i Boden.

Förutom Tove Ekman deltog Rune Carlsson, assisterande generalsekreterare i Foreningen Norden Norge och Josefin Carling, generalsekreterare i Föreningen Norden i Sverige.

Pandemin väckarklocka

Rune Carlsson framhöll att dom stängda gränserna i Norden under corona-pandemin måste ses som en väckarklocka.

-Intresset för vårt arbeta har ökat. Vi i Föreningen Norden i Norge, fick en ökning med 18 procent nya medlemmar i samband med pandemin. Människorna vill inte ha stängda gränser. Vi måste ta vara på det nordiska samarbetet inom många områden som kultur, språk, arbete och annat och vi måste vara en pådrivande organisation i det nordiska samarbetet och trycka på politikerna, sade han.

Mellanfolkligt samarbete

Josefin Carling framhöll vikten av det mellanfolkliga samarbetet.

-Vi ser behovet av utbyte över gränserna och vi arbetar aktivt med det mellanfolkliga utbytet. Människor måste mötas och samarbeta med varandra. Vi är ”kittet” som visar att vi i Norden hör ihop, sade hon.

-Drömvisionen är att alla gränser är nedbrutna och vi har ett gemensamt Norden som hör ihop, sade Rune Carlsson.

Mötesplatser

-Det är viktigt att unga och vuxna i Norden träffar varandra. Det är vår uppgift att skapa sådana mötesplatser. Det kommer inte av sig självt, sade Tove Ekman.

Josefin Carling menade att det är naturligt att Norden samarbetar inom alla områden.

-Vi vill alla ha bra utbildning och jobb och en bra uppväxt för våra barn. Det är sånt vi ska jobba gemensamt med över dom nordiska gränserna, sade hon.

Trygg vardag

Via video framhöll Lulu Ranne, vice president i Nordiska rådet, vikten av att skapa en hållbar och trygg vardag för alla som bor i Norden. Hon är själv från Haparanda.

­-Under det finska ordförandeskapet satsar vi nu på ett grönt, ekonomiskt och socialt hållbart Norden. Vi arbetar för en cirkulär ekonomi, ett hållbart jordbruk, folkhälsa och en utbildning och forskning över de nordiska gränserna, sade hon.

Oberoende av Ryssland

Lulu Ranne berättade att Nordiska rådet i skarpa ord fördömt den ryska invasionen i Ukraina.

-Det är därför inte hållbart att Ryssland ska ha en hållhake på oss. Vi måste på alla sätt bli oberoende av Ryssland och rysk energi. Norden behöver också en gemensam cyberstrategi, en ökad beredskap och försörjningsgrad, sade hon.

Nordiska rådet firar i år sitt 70-årsjubileum.

-Vi arbetar för en mer effektiv verksamhet som ger oss mer nordisk nytta. Vi arbetar för att förverkliga Agenda 2030 då Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region. Det är viktigt att Norden har en gemensam röst i världen, sade Lulu Ranne.

Gränslöst Norden

Hon framhöll hur viktigt det är att Norden blir ett gränslöst område.

-Samarbetet i gränsregionerna skadades under corona-pandemin. Det är viktigt att det aldrig upprepas och att vi avskaffar alla gränshinder. Alla ska obehindrat kunna röra sig fritt över gränserna, människor likväl som företag. Vi måste också arbeta för ett förhindra att nya gränshinder uppstår. Samarbetet över gränserna och Föreningen Nordens arbete är guld värt, sade Lulu Ranne.

Kent Lidman