2022, Nyheter 23.01.2022 Paula Mikkola
-Vårt projektmål är att öka kännedomen om möjligheterna att jobba över gränsen mellan Sverige och Finland och ta bort gränshindren för arbete över gränsen. Det sade Leena Törmälehto, OSAO, projektledare för interregprojektet ”Arbeta tillsammans”, när hon presenterade projektet vid det gränsregionala forumet i Uleåborg. Projektet ska pågå från mars 2020 till december 2022.  Vi har berättat om projektet i tidigare artiklar på denna sida.

Projektpartners är Nordkalottrådet, Luleå tekniska universitet, Utbildning Nord, OSAO, Lappia och yrkesuniversitetet i Uleåborg.

-Vi vill skapa gränsöverskridande nätverk och öka kompetensen bland annat genom att undervisa personal och studenter. Vi främjar ett livslångt lärande. Det gäller också att kommunicera ut det vi arbetar med och öka kännedomen om möjligheterna att jobba över gränserna, sade Leena Törmälehto.

Projektet tog fram rapporten ”Mentala gränshinder- upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen mellan Sverige och Finland”. Det ligger till grund för planering av vidare aktiviteter i projektets slutfas.

Gränslös arbetsmarknad

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete mellan Köpenhamn, Skåne, Själland och Halland.

-Även hos oss är en av dom viktigaste politiska prioriteringarna att få till en gemensam arbetsmarknad, sade Kate Plaskonis, rådgivare vid Greater Copenhagen.

Arbetets vision att göra området till ett centrum för hållbar tillväxt och livskvalité. Det handlar om samarbete och tillgänglighet för företag och människor.

-Dom övriga prioriteringarna är att bygga ut infrastrukturen, grön tillväxt, digitalisering och life science, sade Kate Plaskonis.

Ny fast Öresundsförbindelse

Dom mer konkreta tydliga målen för dessa prioriteringar är att det inte ska finnas några gränshinder för arbetstagare som bor i Sverige och som vill arbeta i Danmark, eller vice versa; en ny fast Öresundsförbindelse vid Helsingborg-Helsingör; och en metro mellan Malmö och Köpenhamn.

-Vi vill vara världsmästare på privat-offentlig innovation inom Life Science. Vi vill vara nummer ett i Europa på digitala lösningar och vi vill bli Europas Silicon Valley för gröna teknologilösningar, sade Kate Plaskonis.

Kompetensbrist

Även inom Greater Copenhagen området är det stor brist på kompetent arbetskraft. Det finns 2,1 miljoner anställda och många är högutbildade. Området är ledande inom innovation och särskilt grön forskning.

-Vi har brist på arbetskraft. Vi saknar mest folk inom IT, teknik och byggbranschen. Det behövs många i den gröna omställningen. Vi har problem med gränshinder inom skatteområdet och vi saknar en gränsöverskridande statistik. Det behövs på sikt en fullt integrerad arbetsmarknad, aktiva utbildningsinsatser, samt tillgång till global kompetens sade Kate Plaskonis.

Nordiskt samarbete

Hon framhåller att man kan göra mycket inom det nordiska samarbetet.

-Vi kan ha ett kunskaps-, och erfarenhetsutbyte. Vi kan tillsammans utveckla nya och förändra metoder. Genom ett gemensamt lobbyarbete och aktiviteter kan vi ta oss an dom gemensamma utmaningarna vi har, sade Kate Plaskonis,

 

Kent  Lidman