2017, Nyheter 15.10.2017 Paula Mikkola
Finnmark vill framhålla gränsens möjligheter, gränshinderarbete, demografi- och miljöfrågor, samordning av aktiviteter med andra aktörer i området samt erfarenhetsutbyte under sin ordförandeskapsperiod.

Det var Arto Ojala från Lapplands förbund som överlämnade ordförandeklubban till Remi Strand vid Nordkalottrådets höstmöte i Vadsö. Finnmark ska nu vara ordförande åren 2017-2018.

Remi Strand tycker att samarbetet över gränserna på Nordkalotten är en mycket viktig fråga.

-Mitt intresse för nordkalottfrågor väcktes när jag som trettonårig deltog i kalottmästerskapen i fotboll. Det var mina första erfarenheter av praktiskt nordkalottsamarbete, säger Remi Strand.

 

Gränsens möjligheter

Finnmark presenterade sitt program för ordförandeskapet vid mötet i Vadsö. Remi Strand tror på gränsens möjligheter och att en samordning av viktiga frågor ska stärka Nordkalottsamarbetet.

-Vi ska se Nordkalotten som ett område. Naturligtvis finns det små olikheter mellan länderna men genom att stärka samarbetet över gränserna så kommer vi förbi det. Vi ska ha en dialog med varandra och med den nationella nivån i respektive land för att minska dom gränshinder som finns. Vi ska även arbeta tillsammans för att hindra att nya gränshinder uppstår till exempel genom beslut i EU. Trots att Norge är utanför EU så anpassar vi oss till EU via EES-avtalet, säger Remi Strand.

Remi Strand framhåller att minskade gränshinder och det arbete som Nordkalottens gränstjänst gör, är en av dom viktigaste frågorna för Nordkalottrådet.

-Därför är det viktigt att få till stånd en permanent finansiering av Nordkalottens gränstjänst. Jag anser att kostnaderna ska delas mellan olika aktörer och vi kommer att under vår ordförandetid se till att den frågan har lösts fram till 2019, säger Remi Strand.

 

Enklare beslutsvägar

Finnmark prioriterar också arbetet med dom demografiska utmaningarna och kompetensbehovet på Nordkalotten.

-Det ska vara möjligt att flytta till varandra och jobba. Det ska inte finnas en massa hinder för arbete över gränserna som det finns nu. Ta till exempel skattefrågan för arbete över gränserna. Det bygger på nationella beslut i respektive land. Det måste bli enklare beslutslinjer och många av dom beslut som nu fattas på nationell nivå borde kunna lösas ute i regionerna i respektive land, säger Remi Strand.

 

Samordning

Remi Strand tror mycket på en samordning med andra aktörer som verkar inom samma geografiska område som Nordkalottrådet.

-Vi har till exempel Barentssamarbetet och det arktiska samarbetet. Jag tror på att vi inom vissa områden kan samordna oss. Jag önskar att Sverige och Finland skulle vara mer aktiva i Barentssamarbetet och se dom möjligheter som en bredare samordning kan ge. Vi har också NSPA som en annan arena vi kan ha nytta av i vårt arbete på Nordkalotten. Överhuvudtaget finns det många möjligheter till ett ökat samarbete med andra aktörer, säger Remi Strand.

 

Regional identitet

Finnmark kommer också att prioritera miljöfrågorna som nu till stor del sköts av Nordkalottens miljöråd.

En annan viktig fråga är erfarenhetsutveckling och regional identitet.

– En av dom viktigaste frågorna för Nordkalottrådet är att stärka folk-till-folk-samarbetet över gränserna i norr. Det finns mycket gemensamt mellan våra länder. Här handlar det bland annat om ett ökat utbyte av kultur och minska dom språkliga barriärer som finns. Vadsö är ett av dom bästa exemplen hur många kulturer samsas och lär av varandra, och det är en viktig fråga under Nordkalottrådets 50-årsjubileum, säger Remi Strand.

 

Ishavsbanan

Kommunikation och information är viktiga frågor för att samarbetet på Nordkalotten ska fungera.

-Vi är glada över dom nya planerna på att bygga  en järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes. Ambitionen är att tiodubbla laxexporten från Norge som nu går med lastbil genom Finland. Ishavsbanan skulle vara till stor nytta i för hela Nordkalotten, säger Remi Strand.

Han vill också synliggöra nordkalottsamarbetet mer.

-Det är viktigt att komma ut med mer information om Nordkalottrådet, samarbetet och gränsens möjligheter. Gränssamarbete ska inte vara något för hemliga rum, säger Remi Strand.