2020, Nyheter 11.12.2020 Paula Mikkola
-Det har varit 60 procent mindre gränspasseringar mellan Sverige och Finland i Torneå/Haparanda hittills i år och 79 procent mindre längre upp längs Torneälven. Mellan Norge och Finland har gränspassagerna minskat med 90 procent. Det konstaterade Päivi Koivupalo vid Nordkalottens Gränstjänst i Torneå, när hon medverkade vid Nordkalottrådets höstmöte och berättade hur arbetet vid Gränstjänsten förändrats under corona-pandemin.

 

Nordkalottens gränstjänst har varit en mycket viktig informationskanal om gränshinder orsakade av covid-pandemin, eftersom det inte har funnits tillräcklig och förståelig information på myndigheternas webbsidor.

-Personer som tagit kontakt med oss har sagt att dom inte hittar tillräckligt bra information på andra håll. Våra facebook-inlägg om Corona har fått också stor spridning, sade Ellen Rydningen vid Nordkalottens Gränstjänst i Skibotn.

Förlorar kunder

Det finns många konkreta negativa följder av gränsstängningarna under corona-pandemin. Ett är att dom aktuella restriktionerna inte varit samordnade mellan länderna. Dom finska gränsbutikerna har förlorat mellan 90 och 95 procent av sin omsättning när kunderna från Norge och Sverige uteblivit.

Närmare 5500 kontakter

Under 2020 fram till 31 oktober har Nordkalottens Gränstjänst haft närmare 5500 kontakter av olika slag. Det innebär 137 kontakter per vecka och 27 per dag i genomsnitt. Varje fråga kan dessutom innebära mellan 2 och 20 olika kontakter mellan myndighet/organisation och kunden.

Förutom detta så har över 38 000 personer besökt gränstjänstens hemsida och man har publicerat över 200 inlägg på facebook-sidan.

Behov av samordning

I tidigare artiklar på denna webbsida har vi publicerat resultatet av den enkätundersökning som dom regionala gränstjänsterna och Nordiska ministerrådets Gränshinderråd gjorde om Covid-19 i maj-juni i år.

– Man fick svar av 1700 personer/företag som bor och verkar i en gränsregion, sade Päivi Koivupalo.

Resultatet pekade ut tre saker som särskilt viktiga:

*Det finns ett stort behov av nordisk samordning av Corona-strategierna.

*Det finns en stor osäkerhet om myndigheternas information om Covid 19 är uppdaterad och gränsregionalt anpassad.

*Det finns en oro och frustation över dom nya gränshinder som uppstått i spåren av krisen.

Turistföretag lägger ned

Päivi Koivupalo berättade att pandemin haft stora effekter på besöksnäringen på Nordkalotten, bland annat i Lappland.

-Lapplands handelskammare har kartlagt det och konstaterar bland annat att 60 procent av turistföretagen uppger att dom kommer att lägga ned sin verksamhet efter vintersäsongen. Det innebär en ökning med 300 fler arbetslösa i december i år och  2700 fler arbetslösa i mars nästa år. Fram till juni nästa år räknar man med att 4200 fler personer står utan arbete, sade Päivi Koivupalo.

Lapplands handelskammare räknar med att 24 företag går i konkurs i december i år, 121 konkurser fram till mars, och att 200 företag gått i konkurs fram till juni nästa år.

Problem för gränspendlare

Det blir även problem för gränspendlare som på grund av corona-pandemin tvingas stanna hemma och jobba. I normalfallet ska gränspendlaren betala skatt i det land där man jobbar.

-Genom detta ofrivilliga distansarbete ska gränspendlaren istället betala skatt i bosättningslandet för dom dagar man jobbar hemifrån. Det kan bli konsekvenser med högre/lägre skatt i olika länder och på avdragsmöjligheter. Det påverkar om det blir restskatt eller skatteåterbäring. Det blir också en extra arbetsuppgift för enskilda, arbetsgivare och skattemyndigheter, sade Päivi Koivupalo.

Arbetslöshetsersättning

Coronapandemin kan också påverka rätten till arbetslöshetsersättning från en svensk arbetslöshetskassa under permittering från ett arbete i Finland.

-Det är ett gammalt gränshinder från 2014. En pendlare som bor i Sverige och är med i en svensk a-kassa riskerar att inte uppfylla arbetsvillkoren om man blir permitterad utan lön en längre tid i Finland. Redan nu har många pendlare från Sverige varit permitterade från sitt arbete i Finland mer än 6 månader på grund av Covid, sade Päivi Koivupalo.

Ökad arbetslöshet i Norge

Coronapandemin drabbar även den regionala ekonomin i Norge hårt. Vid slutet av oktober var 187 000 helt eller delvis arbetslösa och arbetssökande, dvs 6,6 procent av dom arbetsföra.

-NAV:s framtidsanalys visar 95 000 helt arbetslösa 2021 och 86 000 helt arbetslösa 2022, berättade Ellen Rydningen.