Nyheter 12.10.2023 Kent Lidman
-Vi i norr är nu spjutspetsen i världen. De största investeringarna i Europas historia sker nu och här. Det finns inga bristyrken bara befolkningsbrist. Det sade Ida Rönnblom, chef för AF KOM Norr, det nya arbetsförmedlingskontoret i Skellefteå för omvandling och matchning i norr, när hon medverkade vid Gränstjänstens seminarium i Kiruna.

Det var i fjol som det nya arbetsförmedlingskontoret öppnade i Skellefteå efter ett direkt beslut av den svenska regeringen. Uppdraget är ”kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner kopplat till gröna jobb”.

-Allt bygger på att vi får hit människor som kan göra jobben, sade Ida Rönnblom.

100 000 nya jobb

Det kommer uppskattningsvis att skapas upp till 100 000 nya jobb som en direkt följd av de gröna investeringarna i norra Sverige. Framför allt är det arbeten inom offentlig sektor. 80 procent av jobben kräver gymnasial utbildning medan bara 20 procent kräver högre utbildning.

-Perspektiven är nu helt omvända mot tidigare. Det är lågkonjunktur i södra delarna av landet medan vi i norr har högkonjunktur. Det kommer att pågå i minst 10–15 år till, sade Ida Rönnblom.

Våga satsa

Utgångspunkterna i arbetsförmedlingens arbete är handlingskraft, samlingskraft och mod.

-Vi måste våga satsa och även misslyckas för att nå framgång i arbetet, sade Ida Rönnblom.

Rörelsemönster

Människors rörelsemönster är ett problem man arbetar med.

-Det är ett av de största problemen att vi inte är vana att flytta på oss utan blir kvar i de områden vi är rotade, sade Ida Rönnblom.

Hur locka fler?

Hur ska man då jobba för att locka fler till norr?

-Det handlar om informationsinsatser, om aktiviteter som att provjobba eller provbo i norr, om att delta vid olika event och om matchning vid utbildning, att utveckla nya sätt att nyttja arbetsmarknadsutbildningarna, sade Ida Rönnblom.

Rörlighet över gränserna

För att klara detta arbetar arbetsförmedlingen med samarbeten, med att undanröja hinder som geografisk rörlighet inom landet och över gränserna, med internationella rekrytering och med olika paketlösningar.

-Vi kan erbjuda paketlösningar i samarbete med regionala aktörer och kommunal inflyttningsservice för att göra det lättare att flytta till norr, sade Ida Rönnblom.

Flytta hela släkten

Ett exempel var när man deltog vid en mässa i Stockholm.

-Då kom det en man till Piteås monter som sa att hela släkten, över 40 personer, planerade att flytta till Piteå för att komma undan skjutningarna i Stockholm, berättade Ida Rönnblom.

Livskraft i norr

Hur ska man då skapa livskraft i norr med inflyttning, kvarstannande och inkludering?

-Vi måste hjälpa företag, stora som små, lokalt och globalt. Det gäller bland annat att hjälpa med den byråkrati som följer när man etablerar sig, säger Hannaleena Posti, Business Tornio.

-Vi arbetar med att få ungdomar att flytta över gränserna i Norden. Det handlar om ökade kunskaper om språk och kultur i andra nordiska länder än där man är bosatt, sade Emilia Modigh, Nordjobb.

Nätverk och rådgivning

I Uleåborg arbetar man bland annat med nätverk och rådgivning.

-Alla kommuner borde ha rådgivningstjänster för invandrare där man kan få svar på alla frågor. Det är också viktigt med integration för de som jobbar, säger Rikupekka Leinonen, International House.

-Vi arbetar med rådgivning och informatiken till företag och privatpersoner som ska etablera sig eller bosätta sig i grannlandet främst mellan Norge och Finland. Då det gäller gränsen mellan Sverige och Finland tar kontoret i Torneå/Haparanda hand om det. Det kan handla om praktiska saker som att öppna bankkonto eller hur man startar företag i ett annat land, sade Markus Lyyra, Gränstjänsten i Skibotn.

Språkundervisning

Det är stort behov av ny arbetskraft i Troms/Finnmark.

-Behovet av arbetskraft är stort i alla branscher. Vi arbetar med kvalificering, integrering, rekrytering och bostäder. Många som kommer till oss är för dåliga i norska. Därför anordnar vi språkundervisning i norska och engelska. Språket är mycket viktigt för integreringen, säger Tatjana Eriksen, NAV Troms och Finnmark.

Ukrainakriget påverkar

Kriget i Ukraina har påverkat arbetsmarknaden i norr.

-Vi har sett ett ökat intresse bland ungdomar för Nordjobb efter pandemin och Ukrainakriget, sade Emilia Modigh.

-Det blev en stor ökning av företag med tidigare affärsintressen i Ryssland som nu i stället vänder sig västerut, sade Markus Lyyra.

Kent Lidman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.