2016, Nyheter 27.11.2016 Paula Mikkola
Det går bra för näringslivet i Nordnorge men man behöver hitta nya sätt att få in ungdomar i arbetslivet.

Charlotte Lindquister, projekledare i politik och kommunikation vid NHO Troms och Svalbard, berättade att det finns ett stort arbetskraftsbehov speciellt i norra Norge.

lindquister

-Näringslivet här blomstrar och behöver mycket mer personal framöver. Det gäller till exempel fiskeindustrin som går bättre än någonsin. Bland annat behövs det mycket mer teknisk personal till fiskeindustrin, sade Charlotte Lindquister.

NHO är näringslivets huvudorganisation i Norge. 

Turism och reseindustri är också på uppgång i norr.

-Nordnorge är ett populärt resmål. Förutom jobb inom själva besöksnäringen så ger det spinoff effekter i många andra branscher. Här krävs det också ökade språkkunskaper hos personalen, sade Charlotte Lindquister.

 

Fullföljer inte utbildning

 

Det finns ett stort behov av kompetent personal till olika branscher.

-62  procent av företagen i Troms och Svalbard har problem att få tag på kompetent  personal. Det finns ett stort behov av invandrad arbetskraft, sade Charlotte Lindquister.

Största behovet finns för fackutbildad tekniskt personal, bygg och service samt restaurang och havsbruk.

 

Ett problem är att många norska ungdomar som börjar utbilda sig inte fullföljer sina utbildningar.

-Vi måste hitta nya sätt att få in våra ungdomar i arbetslivet. Framtidens arbetsplatser kommer på många sätt att se helt annorlunda ut än dagens med en ökad digitalisering och automatisering. Vi måste hitta nya lösningar och vara nytänkande, sade Charlotte Lindquister.