Nyheter 21.11.2022 Paula Mikkola
-Nordkalottrådet är en viktig aktör för kultursamarbete på Nordkalotten. Vi har fått hjälp 4–5 gånger av Nordkalottrådet och fått ett mycket professionellt bemötande. Det säger Erling Fredriksson teaterchef på Tornedalsteatern i Pajala.

Tillsammans med Kvääni Teatteri i Storslett och Piste Kollektiivi i Rovaniemi har de gjort föreställningen Pohjonen-Davvi-Nord som de turnerat runt med på Nordkalotten.

 -Det är ett unik internationellt samarbete på Nordkalotten, och vår största gemensamma satsning hittills, säger Erling Fredriksson.

Bra samarbete

Nordkalottrådet bidrar med 100 000 kronor av projektets budget på tre miljoner koronor. Övriga finansiärer är Nordiska ministerrådet, Nordisk kulturkontakt, Nordisk kulturfond, Musikverket, Region Norrbotten och Kulturråden i Sverige och Norge.

-Vi har goda erfarenheter av samarbete med alla dessa finansiärer och förutom Nordkalottrådet har vi också ofta fått ett starkt stöd av Nordiska ministerrådet. Utan dessa finansiärer hade vi inte kunnat genomföra teaterprojektet, säger Erling Fredriksson.

Bygger broar

Initiativtagare till föreställningen Pohjonen-Davvi-Nord kommer från Tornedalsteatern.

-Det här är en önskan som jag haft länge. Genom den här typen av projekt kan vi bygga broar, stärka kulturen i norr och föra samman krafter som verkar för fred och vänskapliga förhållanden genom ett konstnärligt samarbete, säger Erling Fredriksson.

Resenärer

Arbetet med projektet startade för två år sedan när de tre teatrarna träffades och började diskutera idén. Utgångpunkten var att många hitresta resenärer under historien gjorde Norden och de arktiska områdena kända ute i världen genom exotiska beskrivningar. Den orörda naturen, det magiska ljuset, lugnet och tystnaden är en del förhållanden som skildrades. Men stämmer detta överens med befolkningens egna upplevelser? Hur är de boendes egen relation till området?

Åtta språk

Utifrån detta skildras olika resenärer som varit på Nordkalotten, som vetenskapsmännen Anders Celsius och fransmannen Pierre de Maupertuis expedition, som år 1736 åkte till Tornedalen för att undersöka om jorden är plattare vid polerna.

-Det är en föreställning på åtta språk, förutom språken på Nordkalotten även engelska och franska. Man behöver inte förstå alla ord för att förstå föreställningen. De olika språken bildar tillsammans en enhet. Vi hade först tänkt oss översättningar men insåg att det inte behövdes, säger Erling Fredriksson.

-Konstnärer kan bli vägvisare i det nordiska samarbetet i det förändrade världsläget, konstaterar Frank Jörstad, chef för Kvääniteatteri i ett pressmeddelande.

Kent Lidman