Nyheter 23.08.2022 Paula Mikkola
-En järnväg mellan Kolari, Kaunisvaara och Svappavaara är en mycket viktig investering. Det säger Roland Kemppainen, ordförande i Tornedalsrådet när han tillsammans med Erik Mella i Tornedalsrådet medverkade under programpunkten ”Infrastruktur behövs i Tornedalen” vid det arktiska infrastrukturseminariet i Kiruna.

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för fjorton kommuner från Finland, Sverige och Norge i Tornedalen.

-Tornedalen är Europas mest integrerade gränsregion, sade Roland Kemppainen.

Ökat behov av gränssamarbete

Han framhöll att när säkerhetsläget i Europa försämrades efter den ryska attacken på Ukraina tidigare i år så ökade behovet av gränsöverskridande samarbete.

Roland Kemppainen pekade ut några projekt som han anser särskilt viktiga då det gäller samarbete över gränserna.

-En järnväg mellan Sodankylä- Kolari-Kaunisvaara-Svappavaara är ett. Ett annat är elektrifiering av järnvägen mellan Kolari och Torneå, och mellan Torneå och Laurila. Det är också viktigt med järnväg mellan Torneå och Haparanda som en knutpunkt att kunna åka tåg mellan Stockholm och Helsingfors, sade Roland Kemppainen.

-Börja investera nu! Vi kan inte vänta. Det krävs mer action. Om vi inte investerar i järnvägar så fortsätter koldioxidutsläppen att öka, säger Erik Mella.

Elektriska flygplan

Det är också viktigt att det finns flygplatser i Tornedalen.

-Det finns fler flygplatser på den finska sidan än den svenska. Pajala bör uppgraderas till en internationell flygplats. Jag tror på elektriska flygplan i framtiden och där kan Pajala vara föregångare. Jag vill vara den första passageraren på ett elektriskt flygplan från Pajala, säger Erik Mella.

Vägar viktiga

Betydelsen av bra vägar ökar också i Tornedalen.

-E8 är en central väg för kontakten mellan Finland och Norge och dess betydelse har ökat efter Rysslands attack mot Ukraina. Fisktransporterna längs vägen ökar, liksom turismen. Det är en internationell turistväg kallad Norrskensvägen. Det internationella samarbetet är viktigt både då det gäller transporter och turism längs vägarna i Tornedalen, säger Roland Kemppainen.

 

Norsk fisk via Sverige

Mycket av fisktransporterna från Nordnorge går via svenska vägar eller järnvägar.

-Produktion av lax i Nordnorge är nu 660 000 ton och det väntas öka till 884 000 ton fram till 2030, säger Tatiana Petrova, vid Northern Axis Barents link projekt.

Två tredjedelar av laxen som transporteras från Nordnorge går via Narvik eller vägar norr om Narvik.

-Nästan hälften av produktionen går på järnväg från Narvik. Nu är det 18 tåg i veckan. 2030 räknar vi med att det är 30 tåg i veckan med lax från Narvik, säger Tatiana Petrova.

Malmbanan viktig

Malmbanan/Ofotenbanan är mycket viktig för LKAB och för samarbetet i norr.

Det berättar Linda Bjurholt vid LKAB Logistics

-Samarbete är en av nycklarna till att vi lyckas och vår malm är en länk till en hållbar utveckling, sade hon.

LKAB producerar nu 27 miljoner ton malm per år.

-Vi transporterar varje dag 90 000 ton järnmalm via Malmbanan. Det är tio tåg per dag till Narvik och fyra tåg per dag till Luleå. LKAB står därmed för 45 procent av den totala järnvägsfrakten i Sverige, säger hon.

Utmaningar

Det finns flera utmaningar i den gröna omställning som LKAB just nu genomgår.

-Det handlar om en ny världsstandard då det gäller gruvbrytning. Om att övergå till koldioxidfri brytning, användning av vätgasteknik och om att ta fram kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller ur det som blir över vid gruvbrytningen, berättar Linda Bjurholt.

Kent Lidman