2020, Nyheter 20.10.2020 Paula Mikkola
Coronapandemin har drabbat hela Nordkalotten hårt med stigande arbetslöshet och samtidigt är det kompetensbrist inom vissa områden. -Det har varit svårt för alla och alla har påverkats. Men det är inte ett totalt mörker utan många börjar nu se optimistiskt på framtiden. Norrbotten har den lägsta arbetslösheten i Sverige. Det sade Daniel Nilsson, chef vid arbetsförmedlingen i norra Sverige, när han medverkade på Kick-offen för Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans”.

Han framhöll att krisen på arbetsmarknaden som en följd av corona-pandemin kommer att bli långsiktig. 

-Då pandemin är över kommer många, men långtifrån alla att kunna återvända till sina jobb. Det blir svårare att få jobb. En del kommer att få nya jobb och det blir en högre tröskel för att komma in på arbetsmarknaden, sade Daniel Nilsson.

Strukturförändring

Krisen kommer att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

-Inte alla jobb finns kvar och det kommer att bli delvis nya jobba som kräver en högre utbildning, sade Daniel Nilsson.

Fler arbetslösa

Arbetslösheten kommer att stiga även nästa år.

-2019 hade vi 349 000 arbetslösa i Sverige. I år beräknar vi att det blir 490 000 och nästa år 581 000 arbetslösa. Det är elva procent av dom arbetsföra mot mindre än sju procents arbetslöshet i fjol, sade Daniel Nilsson.

Norrbotten klarat sig bra

Men Norrbotten har klarat sig förhållandevis bra. Där är 8 500 personer nu arbetslösa.

-Norrbotten har nu en arbetslöshet på 6,8 procent. Det är tillsammans med Gotlands län lägst i Sverige. Västerbotten ligger också lågt med 6,9 procents arbetslöshet. Riksgenomsnittet i Sverige är nu 9,1 procent arbetslöshet, sade Daniel Nilsson.

Orsaken till den låga arbetslösheten i Norrbotten är bland annat gruvindustrins satsningar och efterfrågan på gruvarbetskraft.

-Gruvföretagen går bra och man har redan nu börjat planera och söka personal  till nästa sommar, sade Daniel Nilsson.

Kompetensbrist

Trots den stigande arbetslösheten är kompetensbristen stor inom vissa områden i norr.

-Det är en stor brist på personal inom vård och omsorg, skolan och personal till gruvindustrin. Digitaliseringen går fort och det gör att det krävs nya krav och högre utbildning inom många yrken, inte minst inom gruvindustrin, sade Daniel Nilsson.

EURES-dag 26 november

Ett sätt för arbetssökanden att hitta jobb och för förtagen att rekrytera ny personal är via EURES, den europeiska arbetsförmedlingen. De 26 november anordnar EURES en rekryteringsdag före svenska företag och arbetssökanden. Det kommer bland annat att handla om utbildning, hälsosektorn, olika ingenjörsprogram, licensierade veterinärer och mycket annat.