2021, Nyheter 25.03.2021 Paula Mikkola
Hållbarhet och ett grönt tänkande finns också i Auroras tredje insatsområde ”ett mer socialt Europa”. -Det handlar bland annat om att förstärka kulturens roll, utveckla en ekonomiskt hållbar turism samt social inkludering och social innovation, sade Anna Mari Auniola, vid Lapplands förbund, när hon presenterade insatsområdet i webbseminariet om Interreg Aurora.

Inom detta område finns också insatser för utbildning och arbetspraktik.

-Kompetensbehovet är stort i hela området. Befolkningen minskar och arbetslösheten ökar. Det finns ett stort behov av en ökad utbildning och behov av fler praktikanter. Vi behöver också en större synlighet för samernas bidrag till den ekonomiska och gränsöverskridande verksamheten, sade Anna Mari Auniola.

Gränsöverskridande utbildning

Här finns det ett behov av korta utbildningar inom vissa områden, digital distansutbildning, en bättre matchning mellan utbildning och arbete, plattformar för inlärning, samarbete mellan utbildningsanordnare, utbyte med praktikantverksamhet och utveckling av olika modeller för arbetspraktik.

– Det behövs gränsöverskridande utbytesprogram, fri rörlighet på arbetsmarknaden och gränsöverskridande utbildningar, sade Anna Mari Auniola.

Kulturutbyte

Då det gäller kultur och turism behövs en internationell och affärsmässig utveckling av turismen, ett nätverk för kompetensutbyte och marknadsföring, en hållbar utveckling av konst och kulturproduktioner, kulturella nätverk och utbyte av erfarenheter.

-Det är viktigt med en öppen attityd tillsammans. Vi vill utveckla en hållbar turism. Kultur ger också människor möjlighet att stanna i regionen, sade Anna Mari Auniola.

Digitalisering

Det behövs en digitalisering inom kultur och turistområdet, liksom ett organiserat samarbete mellan olika yrkesgrupper.

-Det behövs en integration av språk, konst och musik inom den samiska kulturen. Samt bevarande av traditionell kunskap och kulturarv, sade Anna Mari Auniola.

Bättre styrning

Det fjärde insatsområdet i Interreg Aurora handlar om bättre samarbete då det gäller styrning.

-Vi har samma utmaningar i alla länder och behöver en bättre samordning och styrning. Nu när vi får ett större område är det extra viktigt att samarbetet och styrningen fungerar, sade Kairi Pääsuke, från Kairi consulting.

Här handlar det om ökade resurser hos offentliga myndigheter, ett administrativt samarbete, ett folk-till-folk samarbete för ett ökat förtroende och en del andra åtgärder för att öka samarbetet om styrningen.