Nyheter 20.10.2019 Paula Mikkola
Ett annat gränsöverskridande infrastrukturprojekt är ”Mittstråket”, ett projekt för samverkan och investeringar för människor, företag och samhällen längs Europaväg 14 mellan Sundsvall och Trondheim. -Mittstråkets utmaningar är dom administrativa gränser som gör att samplanering blir svårare. Vi har olika finansieringsinstrument och olika nationella metoder för trafikanaslys och prognosmodeller. Vi har inget gods på järnväg över gränsen, ett litet trafikutbud och långa restider, sade Christin Borg projektledare för Mittstråket.

Målet med projektet är att på olika sätt uppgradera E14 bland annat med planskilda korsningar, cykelvägar och andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder.

-Målet är också kortare resetider med tåg. En ökad kapacitet för gods, en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling, sade Christin Borg.

Handlingsplan

Deltagarna i projektet har lagt fram en handlingsplan fram till år 2040. Den innefattar en ökad samverkan och samordning. Ett utökat trafikutbud över gränserna genom samordning av buss- och tågtidtabeller.

-Det behövs också en godsterminal för omlastning i Jämtland, en elektrifiering av Meråkerbanan, en logistikpark i Sundsvall och en ny järnväg mellan Sundsvall och Stöde, sade Christin Borg.

Greater Copenhagen

Ytterligare ett gränsöverskridande infrastrukturprojekt hittar vi på båda sidor Öresund mellan Sverige och Danmark. Projektet omfattar 85 kommuner i två länder, fyra regioner och 4,3 miljoner innevånare.

-Greater Copenhagen jobbar bland annat med ett sammanhållet kollektivtrafiksystem och att säkra framtidens mobilitet över gränserna. Jag är själv gränspendlare, bor i Helsingborg och jobbar i Köpenhamn. Vi hoppas på en ny bro där mellan Helsingborg och Helsingör, sade Matilda Sommelius, seniorrådgivare vid Greater Copenhagen.

19 000 pendlare

Varje dag pendlar cirka 19 000 personer över gränsen mellan Sverige och Danmark.

-Vi jobbar med många gemensamma struktursatsningar. En fråga som diskuteras är att koppla ihop Köpenhamns och Malmös Metro-system, sade Matilda Sommelius.

Intresse för höghastighetståg

Det behövs också bättre förbindelser mellan Sverige och Norge. Det jobbar Gränskommitteen Värmland-Östfold med.

-Intresset för höghastighetståg i Norden är stort. Det visar dom undersökningar som gjorts, sade Alf S. Johansen, vid Gränskommittéen.

-Genom att bygga höghastighetståg i Norden kan man minska flygtrafiken med upp till 90 procent på sträckor upp till 60 mil. Om det nu tar mellan 5-6 timmar att åka tåg mellan Oslo och Stockholm kan ett höghastighetståg köra den sträckan på en timme och 45 minuter, sade Alf S. Johansen.

Utbyggd cykelled

Gränskommittéen driver också en utbyggnad av den 40 mil långa cykelleden mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige.

-Det är bra för turismen och en del av den nordiska samarbetsprogrammet för en hållbar och bärkraftig utveckling, sade Alf S. Johansen.

Fem strategier

Gränskommittén arbetar med fem strategiska punkter för att utveckla infrastrukturen mellan Norge och Sverige. Första punkten ät att få EU att prioritera tågsträckan Oslo-Stockholm. Andra är att bygga upp heltäckande vägsystem utan flaskhalsar. Tredje är att stärka den konventionella järnvägen för gods och passagerartrafik. Fjärde punkten är höghastighetståg i Norden, och femte är att utveckla gränsområdena med mer bostäder och hållbara samhälle.