Nyheter 11.08.2022 Paula Mikkola
Nya järnvägar och andra stora satsningar på infrastrukturen i norr diskuterades vid ”Arktiska infrastruktur-konferensen” i Kiruna. En av dom nya satsningarna som diskuteras är planerna på en Nordnorge-järnväg från Fauske till Tromsö.

-Nordlands fylkeskommun stödjer utvecklandet av Nordnorgelinjen som en av stamlinjerna för järnvägen norr. Den är under utredning och vi är förväntansfulla över resultatet i den pågående studien, sade Linda Helen Haukland, ledamot i Nordkalottrådet och fylkesråd för planering-, och verksamhetsutveckling vid Nordlands fylkeskommun.

Ett 70-tal personen från de tre länderna på Nordkalotten deltog vid konferensen. Det var representanter från olika företag, myndigheter och organisationer som arbetar med infrastrukturfrågor i norr.

210 000 nya jobb

Linda Helen Haukland, berättade att konsultfirman Mackinsey nyligen presenterat en analys av möjligheterna med den gröna omställningen i Nordnorge.

-De var tydliga med att om Norge investerar systematiskt och snabbt i tio utvalda industrier kan det skapa 210 00 nya jobb och öka Norges BNP med mer än 310 miljarder kronor fram till 2030, sade hon.

Transportkorridorer

Den gröna utvecklingen fokuserar nu på existerande områden vätgas, batterier, grönt stål, koldioxidlagring och ammoniak.

-Vi räknar med en stark tillväxt av havsmatsindustrin dom kommande åren och det ökar fraktvolymerna. Den mesta av havsmaten transporteras med tåg eller på väg. Det är viktigt att bygga upp effektiva och miljövänliga transportsystem för människor och företag och det kräver ett hållbart samarbete då det gäller internationella transportkorridorer och logistiklösningar, sade Linda Helen Haukland.

Från väg till hav-, och järnväg

Hon framhöll att målet för långa internationella transporter är att det ska överföras från väg till hav-, eller järnvägsfrakt.

-Det kräver bättre samarbete mellan dom olika transportsystemen från hamn till väg och järnväg. Här i norr är järnvägen från Narvik viktig då man kan få ökade transportvolymer, sade Linda Helen Haukland.

Viktiga projekt

Hon anser också att öppettiderna för gränsstationerna måste utökas och pekar på några nordnorska projekt som är viktiga för det gränsöverskridande transportsamarbetet.

-Ett är öppnandet av en ny stor flygplats i Mo i Rana. Den blir viktig för att knyta ihop de viktigaste regionerna när det gäller grön omställning, lokal havsmatsindustri och en ökad turism, sade Linda Helen Haukland.

Ett annat projekt är ett bygga en djupvattenkaj i Mo i Rana där man kan ta in större fartyg.

-Det gynnar också samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland, sade Linda Helen Haukland.

Hon framhöll att Narvik är ett centralt logistikcentrum i Nordnorge.

-Hamnen är isfri och skyddad vid hårt väder och vind och sammankopplad med Ofotenbanan, sade Linda Helen Haukland.

Bäst i världen

Nils Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten med ansvar för regional utveckling, framhöll att den gröna industrisatsningen i norra Sverige kommer att betyda mycket för hela norra Norden.

-Norrbotten siktar på att bli bäst i världen när det gäller den gröna omställningen. Samtidigt blir det också en cirkulär ekonomi där vi återvinner mycket från gruvorna, sade han.

Satsningar på 1000 miljarder

Det är satsningar på 1000 miljarder kronor i norra Sverige, varav cirka 700 miljarder bara i Norrbotten.

-För att klara detta behövs stora satsningar inom infrastrukturen. Det krävs dubbelspår både på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik och mellan Luleå och Boden. Vi vill också ha en järnväg från Svappavaara via Pajala till Sodankylä, sade Nils Olov Lindfors.

Det planeras också för en gruva i Kallak utanför Jokkmokk.

-Om den blir av kan det behövs en utbyggd infrastruktur även där och koppla en järnväg till inlandsbanan, sade Nils Olov Lindfors.

Kent Lidman