2020, Nyheter 08.09.2020 Paula Mikkola
-Vi ska utreda kompetensbehovet i norra Sverige och Finland och utifrån detta planera, skräddarsy och genomföra kompletterande utbildningar. Det säger Pernilla Tingvall vid Luleå tekniska universitet (LTU) och delprojektledare i Interreg-projektet Arbeta tillsammans.

Som framgår av annan artikel är Arbeta tillsammans ett gränsöverskridande finsk-svenskt projekt för att öka medvetenheten hos aktörerna på arbetsmarknaden om möjligheter till arbetsrörlighet över gränserna. Nordkalottrådet är en av medaktörerna i projektet.

Inventerar kompetensbehov

Pernilla Tingvall leder ett av huvudprojektets fyra delprojekt. LTU är också en av finansiärerna. Ett av projektets workshops kommer också att anordnas hos LTU

-Vi börjar med att inventera kompetensbehovet inom projektområdet. Vi ska identifiera vilket behov arbetsgivarna har. Det råder ett stort behov av kompetens inom vissa yrkesgrupper, säger Pernilla Tingvall.

Olika kompetensbehov

Hur ska man då gå tillväga för att inventera kompetensbehovet?

-Vi har kontakter med arbetsförmedlare och företag runt om i området. Det finns också mycket kunskap hos regionala aktörer som Region Norrbotten och Lapplands förbund. Kompetensbehovet är olika i olika delar av projektområdet, säger Pernilla Tingvall.

Behov inom vård och industri

Inom vilka yrken är kompetensbehovet störst?

-Det är det vi ska kartlägga men klart är det ett stort behov bland annat inom industri, vård, omsorg, skola och annan offentlig sektor. Vi ser också att behovet minskat inom turismen som en följd av den pågående coronapandemin, säger Pernilla Tingvall.

Skräddarsy utbildningar

Efter att inventeringen är klar ska man skräddarsy utbildningar efter behovet hos företagen.

-Ta batterifabriken Northvolt i Skellefteå till exempel. Dom håller på att bygga upp sin verksamhet och dom har ett stort behov av olika kompetenser inom sitt område. Vi kan skapa påbyggnadsutbildningar som kompletterar en arbetssökandes tidigare grundutbildningar, säger Pernilla Tingvall.

Pilotutbildningar

Efter inventeringen ska LTU skapa pilotutbildningar inom olika områden.

-Vi räknar med två till tre pilotutbildningar inom olika områden. Det ska stärka arbetssökanden så dom har lättare att få jobb. Utbildningarna kan vända sig till olika grupper som studenter, dom som blivit arbetslösa eller andra, säger Pernilla Tingvall.

Ett av projektets mål är att en se hela projektområdet som en gemensam arbetsmarknad där man kan söka jobb där jobben finns, oavsett om det är i Sverige eller Finland.

Korta och långa kurser

Kurserna kan vara både korta och långa.

-För en del kan det behövas en kompletteringskurs på några veckor. Andra behöver längre kurser på några månader. Vi skräddarsyr ju utbildningarna efter behovet, säger Pernilla Tingvall.

Distanskurser

Många av kurserna blir på distans.

-LTU har sedan tidigare haft distanskutser. Dom har blivit många fler nu under pandemin. Vi har lärt oss mycket av det och det gör att vi kan ge fler kurser på distans. Teoretiska kurser är inga problem. Då det gäller praktiska moment, som till exempel laborationer, kan man ju göra dom hos det företag. Det är också lättare att hålla distanskurser över gränserna än att eleverna ska samlas på en plats, säger Pernilla Tingvall.

Workshop på distans

LTU kommer att arrangera workshops och ett möte som en del i projektet.

-Det kommer vi att hålla på distans där företagare, arbetsförmedlare kan möta arbetssökanden. Man sitter på olika ställen och berättar om sina behov och sin kompetens och utbyter erfarenheter. Datum är inte bestämt ännu, men mötet blir troligen av i november, avslutar Pernilla Tingvall.