Nyheter 24.06.2024 Kent Lidman
-Vårt arbete går ut på att skapa nya möjligheter för nordiskt samarbete och nordisk integration och mobilitet.  Vi ska vara självständiga representanter för nordborna och en blåslampa på de nordiska regeringarna för att undanröja gränshinder. Det sade Anders Ahnlid, ny svensk representant i Gränshinderrådet och generaldirektör vid Kommerskollegium, när han medverkade vid Gränstjänsten Sverige-Finland- Norges årsseminarium i Vasa.

Gränshinderrådet tillsattes 2014 av de nordiska samarbetsministrarna för att minska på gränshinder mellan de nordiska länderna. Målet är bland annat att ta bort mellan 5-8 gränshinder per år.

10 medlemmar

Gränshinderrådet har 10 medlemmar. En från varje nordiskt land, samt Färöarna, Grönland och Åland. Dessutom ingår generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet och en representant från Nordiska rådet i Gränshinderrådet.

Gränshinderrådet ska ta bort gränshinder och förhindra att nya gränshinder uppstår, men även samarbeta med nationella aktörer som kan bidra till att gränshinder tas bort för företag och personer i Norden.

Jobbar på tre sätt

Sverige ska nu ha ordförandeskapet i Gränshinderrådet. Anders Ahnlid efterträdde nyligen Sven-Erik Bucht, tidigare svensk jordbruksminister, i Gränshinderrådet.

-Vi jobbar huvudsakligen på tre sätt. Det första är att hantera olika teman, som till exempel skatter. Det andra är att ta bort gränshinder som dyker upp och det tredje är att hindra att nya gränshinder uppstår, säger Anders Ahnlid.

Olika regler och lagar

Han framhåller att det finns många olika temaområden där det finns gränshinder.

-Jag har redan nämnt skatter där det finns olika regler och lagar som försvårar den fria mobiliteten. Vi har också digitaliseringen där de nordiska länderna har olika lösningar till exempel när det gäller bank-ID. Vi har olika folkbokföringssystem som inte talar med varandra. Vi har olika regler när det gäller byggnormer, och många handelshinder, för att ta några exempel, säger Anders Ahnlid.

Hindra nya gränshinder

En annan viktig arbetsuppgift för Gränshinderrådet är att försöka hindra att nya gränshinder uppstår.

-Det tillkommer ständigt nya lagar och regler i de nordiska länderna och nya EU-regler. Vi tycker att man ska testa en ny regel eller lag hur den påverkar andra nordiska länder och på så sätt minska risken att nya gränshinder uppstår, säger Anders Ahnlid.

Kent Lidman