Nyheter 22.12.2023 Kent Lidman
-De viktigaste frågorna för det samiska folket nu och i framtiden är kampen för mänskliga rättigheter och klimatförändringen. Det sade Anni Koivisto, vice president i Sametinget i Finland när hon medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Hon medverkade under programpunkten: ”Nya horisonter – Arktis efter det förändrade säkerhetspolitiska landskapet.”

Utmaning mot fred

Clara Ganslandt, EU:s särskilda ambassadör för Arktiska frågor, framhöll att situationen i Arktis förändrat av det nya säkerhetspolitiska läget efter den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina.

-Aggressionen mot Ukraina är också en utmaning mot fred i Arktis, sade hon.

Den andra stora frågan i Arktis är klimatförändringen.

-Klimatförändringen har en dramatisk effekt på Arktis, sade Clara Ganslandt.

EU satsar på Arktis

Hon framhöll att EU stödjer satsningar på ungdomar, kvinnor och urfolk i Arktis.

-Det är också viktigt med forskning, vetenskap och innovationer i de nordliga områdena. EU satsar mycket pengar på det bland annat genom det nya Interreg Aurora-programmet. Vi vill utveckla Arktis ekonomiskt, ekologiskt, socialt och för en hållbar utveckling, sade Clara Ganslandt.

Stora samiska utmaningar

Anni Koivisto framhåll att det finns stora utmaningar för det samiska folket i Arktis.

-Det handlar om klimatförändringen som påverkar Arktis mer än i andra delar av världen. Det handlar om överlevnaden för den samiska kulturen. Kriget i Ukraina har drabbat oss hårt och det har också lett till att det är mycket svårt för oss att samarbeta med det samiska folket i Ryssland, sade hon.

Klimatförändringen

Även Sanna Kopra, seniorforskare vid Arctic Center på Lapplands universitet, framhöll klimatförändringen som det största hotet mot Arktis.

-Det är ett mycket komplext hot som påverkar Arktis ekonomiskt. Det påverkar infrastrukturen och mycket annat. Kriget i Ukraina påverkar också det internationella samarbetet i Arktis. Det är också viktigt att föra fram det samiska folkets roll i Arktis, sade Sanna Kopra.

Kent Lidman