Nyheter 17.11.2019 Paula Mikkola
-En av Nordkalottrådets uppgifter att arbeta för ökade möjligheter för en gränsöverskridande arbetsmarknad och ett ökat samarbete mellan Sverige, Finland och Norge. Det sade Paula Mikkola, generalsekreterare i Nordkalottrådet, när hon medverkade vid slutredovisningen av projektet ”´Working (at)The Arctic-Endless Possibilities”, vid ett möte i Luleå.

Hon framhöll att fri rörlighet på arbetsmarknaden är ett mål både för EU och alla dom nordiska länderna.

-Fri rörlighet på arbetsmarknad över gränserna är viktig för den ekonomiska tillväxten i Norden. Det är också viktig för att möta dom demografiska utmaningarna och kompetensbristen inom många områden och sektorer, sade Paula Mikkola.

 

Vill ha ökad rörlighet

Regioner och samhällen arbetar för rörlighet på arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

-Fokus på arbetet och dom externa aktiviteterna varierar i olika regioner. Men det påverkas av den demografiska utvecklingen och arbetsbehovet i olika områden. Målet är också att öka integrationen på arbetsmarknaden för immigranter, sade Paula Mikkola.

 Integration viktig

Offentliga aktiviteter på arbetsmarknaden kan göras på olika sätt

-Det kan handla om kampanjer för att rekrytera arbetskraft till det egna området. Det kan handla om att integrera migranter eller andra inflyttare i samhället och på arbetsmarknaden. Det handlar om gränsöverskridande samarbete för att öka områdets attraktionskraft, och det handlar om att minska utflyttningen, sade Paula Mikkola.

 Många aktiviteter

Det behövs många olika aktiviteter för ett få en ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden.

-Områden ska marknadsföra sina möjligheter till att ta emot nya människor, som bra miljö, bra barnomsorg och en fin natur. Man ska också skapa nya arbetsplatser och stödja nyanlända på olika sätt med webbsidor, broschyrer och utbildning. Det kan också behövas språkkurser och praktik för nyanlända både från EU och internationella migranter, sade Paula Mikkola.

 Samarbete viktigt

Hon pekade också på vikten av att samarbeta över kommuner och regioner,

-Det är genom att arbeta tillsammans, både den offentliga och den privata sektorn som man kan nå framgång. Fokus bör vara på nyanlända och återvändande migranter. Man kan också utse lokala ambassadörer som marknadsför en plats eller ett område, sade Paula Mikkola.

 Fri rörlighet över gränserna

Nordiska ministerrådet har antagit en plan för ökad rörlighet på arbetsmarknaden för åren 2019-2021.

-Målet är att Norden ska bli världens mest integrerade område och då behövs bland annat att uppmuntra innevånarna att stanna längre eller kortare tid i ett annat nordiskt land för studier eller arbete. Det handlar också om att minska och ta bort dom gränshinder som motverkar fri rörlighet för människor och företag över gränserna, sade Paula Mikkola.

 För att få bort gränshinder måste man bland annat harmonisera lagar och regler i dom nordiska länderna och ta bort 8-12 gränshinder per år. Det handlar också om en gemensam digitalisering och en ökad förståelse för grannländernas språk.

 Arbetar för att ta bort gränshinder

Nordkalottrådet och Nordkalottens gränstjänst arbetar för att ta bort gränshinder och öka arbetsrörligheten över gränserna på Nordkalotten.

-En av Nordkalottrådets uppgifter är att arbeta för en ökad arbetsrörlighet och ett ökat samarbete över gränserna mellan Sverige, Finland och Norge. Nordkalottens gränstjänst arbetar för att informera, identifiera, rapportera och arrangera workshop för att uppmärksamma och ta bort gränshinder som påverkar det gränsöverskridande samarbetet, sade Paula Mikkola.

 Nöjd med resultatet

Iiris Mäntyranta, vid länsstyrelsen i Norrbotten är ansvarig för programmet Interreg Nord, den största finansiären av projektet Arctic Labour. Hon var nöjd med resultatet.

-Vi är mycket nöjda med ert projekt. Ni har nått et bra resultat och projektet är behövligt. Gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden är ett av dom prioriterade temana i Interreg Nordprogrammet, sade hon.

Kompetensbrist

Inom vissa branscher råder det stor kompetensbrist till exempel inom industrin och offentlig sektor.

-Och å andra sidan har vi personer som har svårt att få jobb, till exempel inflyttade som nyss anlänt till vårt land. Vi har också många unga, varav en del varken studerar eller har jobb. Det är viktigt att dom får en sysselsättning, sade Iiris Mäntyranta.

 I februari/mars 2019 presenterade Europakommissionen en rapport som gällde alla länder inom EU.

-Kommissionen framhöll att det är viktigt att förebygga att unga hoppar av skolan och att migranter och funktionshindrade får sysselsättning, sade Iiris Mäntyranta.

 Certifiering

I maj 2019 presenterade EU:s enhet för regional utveckling en rapport som bland annat tar upp gränsöverskridande samarbete.

-I rapporten talas om att harmonisera certifieringen för vissa yrkesområden inom till exempel hälsa, ingenjörer, gruvbranschen och elektriker. Det är extra viktigt i ett gränsöverskridande område som vårt. Det är också viktigt med ett gränsöverskridande samarbete så att våra migranter och ungdomar integreras på arbetsmarknaden. Jag vet att ni sökt en finansiering av ett fortsatt projekt liknande detta. Jag kan inte säga hur det går med den ansökan än men detta att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad är viktigt, sade Iiris Mäntyranta.