Nyheter 02.03.2022 Paula Mikkola
Situationen i Arktis, gränssamarbete och den gröna omställningen. Det var dom dominerade ämnen vid årets Kirkenes-konferens. Men mitt under konferensen inträffade också Ryssland anfall på Ukraina och det påverkade deltagarna. -Vi är mycket kritiska till Putin-regimens handlingar och fördömer den ryska ockupationen av Ukraina. Men samarbetet mellan folken i nord måste fortsätta, sade Anniken Huitfeldt (AP), Norges utrikesminister då hon medverkade på konferensen.

Hon tror att den ryska invasionen i Ukraina kan komma att påverka samarbetet i norr.

-Vi måste förbereda oss på ett nytt och mer krävande förhållande till Ryssland, sade Anniken Huitfeldt.

Nordlig mötesplats

Barentssamarbetet startade i Kirkenes 1993, något år efter Sovjets fall. Det var Norges dåvarande utrikesminister Thorvald Stoltenberg som tog initiativ till Barentssamarbetet.

Som en följd av detta startade Kirkeneskonferensen 2008 och arrangeras nu varje år. Det har blivit en mötesplats för människor som är intresserade av nordlig politik och diskussioner om utvecklingen av Barentsregionen. Konferensen syftar till att lyfta fram olika aspekter av utvecklingen i norr, vad gäller politik, affärsutveckling och samhällsutveckling.

Årets konferens inleddes av dom tre berörda nordiska utrikesministrarna och ett uppläst tal av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som själv inte deltog på mötet.

Viktigt samarbete

Anniken Huitfeldt framhöll att Norges samarbete med Ryssland har stor betydelse i det dagliga livet. Dom båda länderna förvaltar tillsammans stora fisktillgångar. I år ska man ta upp nästan en miljon ton fisk i området, mest torsk men även andra fisksorter. Dom båda länderna samarbetar också om räddningsresurserna i området.

-Det kan vi kan vi inte sluta med. Det är viktigt att ta vara på det pragmatiska samarbetet. Folk här uppe vet vad det handlar om. Vi ska aldrig vara naiva, men vi ska ta tillvara att vi har ett grannförhållande till Ryssland, sade Anniken Huitfeldt.

Ny politik i Nord

Hon framhöll också att den nya norska regeringen vill satsa på nordområdet.

-Vi har en ny tid och en ny politik i Nord. Det finns många bra projekt och företag att satsa på. Samtidigt ökar fokus på Arktis. Dom arktiska länderna, stormakterna och många andra vill vara med och ta tillvara det som finns här uppe, sade Anniken Huitfeldt.

Hon betonade gång på gång att samarbetet inom alla områden i norr måste fortsätta.

-Det är viktigt för att klara klimatkrisen och den ekonomiska utvecklingen och ge människorna som bor här bra levnadsförhållanden, sade Anniken Huitfeldt.

Gott samarbete i norr

Rysslands ambassadör i Norge, Teimuraz O. Ramishvili, läste upp ett tal från den ryske utrikesministern Sergey Lavrov. Det var dagen innan den ryska inmarschen i Ukraina. Ambassadören var kritisk mot det som sades om Ryssland på mötet i Kirkenes och lämnade mötet efter första dagen.

-Vi vill betona behovet av en social och industriell utveckling i norr. Vi har fungerande traditioner som goda grannar, och ett gränsöverskridande samarbete inom Barents, sade Teimuraz O. Ramishvili.

Unikt samarbete

Finlands utrikesminister Pekka Haavisto(DG), framhöll samarbetet inom Barentsområdet som unikt.

-Det är ett unikt samarbete mellan folken och länderna i norr, sade han.

Finland har ordförandeskapet i Barents Euroarktiska råd 2021-2023. I tidigare artikel på denna sida från Arctic Spirit i Rovaniemi, presenterade Pekka Haavisto vad man vill satsa på i det finländska ordförandeskapet. Det handlar bland annat om att få dom unga att stanna kvar i Arktis och att utveckla hållbara transporter.

Ordförandeskapet utgår från FN:s Agenda 2030 om grön tillväxt och hållbarhet, bland annat genom att stärka den biologiska mångfalden, stödja elektrifieringen av transporter och stödja den fria rörligheten över gränserna.

-Vi satsar på tre ben, ungdomar, miljö och transporter. Det handlar om att utveckla ett socialt, stabilt och hållbart Barents. För att klara det är samarbete mellan länderna helt avgörande, sade Pekka Haavisto.

Folk-till folk

Även den svenska utrikesministern Ann Linde(S) framhöll vikten av ett samarbete i Barentsområdet.

-Det är ett viktigt folk-till-folksamarbete på tre nivåer. Samarbetet är nationellt, regionalt och lokalt. Vi måste ta nya tag i det samarbetet nu efter att corona-pandemin är över, sade Ann Linde.

Hon betecknade den svenska politiken i Barents som feministisk.

-Vi måste få unga och särskilt då unga kvinnor att stanna kvar i Barents. Det kan handla om finansiellt stöd, om att klara miljön och klimatomställningen med en övergång till ett fossilfritt samhälle, och att utveckla civilsamhället, sade Ann Linde.

Kent Lidman