Nyheter 27.09.2019 Paula Mikkola
-Det är viktigt för mig att träffa människor som jobbar i gränsregionerna. Jag har fått många nya kontakter och lärt mig mycket om olika projekt hur andra gränskommittéer jobbar. Det har vi stor nytta av i vårt arbete. Det säger Linda Frohm (M), nyvald ordförande för Nordkalottrådet och regionråd i Norrbotten.

Tillsammans med Kenneth Sjaunja från Nordkalottrådets beredningsgrupp, besökte hon Gränsregionalt Forum i Örnsköldsvik. Det var första besöket för båda två på ett gränsregionalt forum.

Gränsregionalt forum arrangeras varje år någonstans i Norden. Där träffas representanter från Nordens alla gränsråd/gränskommittér. I år hölls mötet i Örnsköldsvik. Totalt deltog drygt 100 personer från elva gränsråd/gränskommitté, och ett av dom var Nordkalottrådet. Dom får alla stöd via Nordiska Ministerrådet.

Gränsregioner och tillväxt

Temat för årets forum var ”Nordens gränsregioner som framtida tillväxtregioner”. Det handlade bland annat om vad digitaliseringen betyder för landsbygden och digitala entreprenörskap, liksom redovisningar av flera olika gränsöverskridande projekt som ”Destination Kvarken”, ”Samskapande mittnordisk Arena för cirkulär ekonomi” och många andra. Projektet ”E12 Atlantica BA3NET” slutredovisades. (Mer om projektet i kommande artiklar).

Många nya kontakter

Linda Frohm tycket att forumet gett henne mycket.

-Jag har fått många bra kontakter som jag har stor nytta av i mitt arbete både i Nordkalottrådet och som regionråd. Jag har fått veta vad som händer i andra nordiska gränsregioner och olika gränsöverskridande projekt och hur dom löser olika problem. Vi kan lära oss att gena och inte behöva uppfinna hjulet en gång till, sade hon.

 

Digitaliseringen viktig

Digitaliseringen var en viktig fråga på forumet. En stor del av första dagen ägnades åt den frågan.

-Vi måste ta till oss att digitaliseringen nu är en del av vår infrastruktur. Det är inte längre bara en fråga i enskilda projekt. Vi måste tänka in digitaliseringen på samma sätt som vi tänker på andra infrastrukturfrågor, sade Kenneth Sjaunja.

-Det finns en tendens att människor jobbar på som man gjort tidigare. Det är inte lätt att ta till sig det nya. Det kan upplevas som besvärligt. Då riskerar vi att få digitala öar i verksamheten. Istället ska det digitala genomsyra allt vi gör. Även när vi ska ta hand om våra äldre måste vi tänka digitalt. Kanske ta fram en app för äldrevården. Eller att en äldre med sitt barn och barnbarn långt bort kan umgås via Skype, sade Linda Frohm.

Gränsöverskridande samarbete

Både Linda Frohm och Kenneth Sjaunja framhöll hur viktigt det digitala är i det gränsöverskridande samarbetet.

-Det handlar inte bara om att bygga ut bredband eller introducera robotar i olika sammanhang. Vi kan ta hjälp av andra länder på Nordkalotten och öka samarbetet mellan till exempel universiteten i Luleå, Tromsö och Uleåborg. Det är en utveckling att sluta med något och börja med något nytt och det finns ett visst motstånd mot det, sade Kenneth Sjaunja