Nyheter 25.11.2019 Paula Mikkola
-Det ska vara lätt att göra rätt. Därför är det viktigt att förenkla det den gränsöverskridande verksamheten så mycket som möjligt. Det sade Kjell Olsén, vid Grensetjänsten Norge-Sverige då han tillsammans med kollegan Kikki Lindset, medverkade vid Nordkalottens gränstjänsts seminarium ”Myndighetsinformation och gränsöverskridande företagsverksamhet” i Haparanda.

Grensetjänsten Norge-Sverige startade 1997. Från början var det mest som en svensk-norsk arbetsförmedling, men från 2002 blev det en informationstjänst. Man samarbetar mycket med Nordkalottens gränstjänst och Nordkalottrådet.

-Vi arbetar längs hela den svensk-norska gränsen 161 mil och det är Europas längsta landgränsområde, sade Kjell Olsén.

 Gränsöverskridande samarbete

Grensetjänsten Norge-Sverige har åtta anställda. Det är personer från bland andra arbetsförmedlingen i Sverige och NAV i Norge.

 Målet är att underlätta gränsöverskridande samarbete för att underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i Norge och Sverige. Målgrupper är privatpersoner och företag som har gränsöverskridande aktivitet.

 Förenklingsarbete

-En viktigt del i vårt arbete är att minska och ta bort gränshinder. 2013 startade vi en arbetsgrupp för förenkling av samarbetet över gränsen mellan Sverige och Norge. Det är en grupp som är inriktad mot att lösa gränshinder. Vi har örat mot marken när det gäller gränshinder, sade Kikki Lindset.

 -Det ska vara lätt att göra rätt. Vi har delvis olika system i Sverige och Norge. Förenklingsgruppen tittar på det. Det behöver inte alltid handla om lag-, eller regeländringar. Ett exempel är hur man ansöker om ett norskt skattekort. Vi hjälpte till att ta fram en blankett som är mycket enklare än den tidigare och risken att göra fel är mindre, sade Kjell Olsén.

 Förändrat pensionssystem

Det svenska pensionssystemet står inför stora förändringar. Dom politiska partierna har kommit överens om ett nytt pensionssystem som ska börja gälla från nästa år. Dom största förändringarna är förslag om höjda pensionsåldrar och ett förbättrat grundskydd.

-Det är en tillfällig lag tills vidare. Frågan om garatipensionen ska behandlas av EU-domstolen, sade Alexander Maditianos, Pensionsmyndigheten.

 EU-domstolen fastslog 2017 att svensk garantipension ska kategoriseras som en minimiförmån. Domen är överklagad och EU-domstolen väntas avgöra frågan i december 2019.

 Tre pensionsdelar

Den svenska pensionen är uppdelad i tre delar, allmän pension, tjänstepension och eventuell privat pension. Den allmänna pensionen innehåller den ytterligare tre delar, inkomstpension, premiepension och garantipension.

-Tidpunkten när du tidigast kan ta ut din allmänna pensions föreslås höjas nästa år från 61 till 62 år och ålder när du har rätt att jobba höjs från nuvarande 67 till 68 är. Samtidigt höjs bostadsbidraget för pensionärer, sade Alexander Maditianos.

 Lever längre

2023 föreslås att tidpunkten när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs till 63 år och rätten att jobba höjs till 69 år.

-2026 föreslås att det införs en riktålder för tidpunkten för när man kan ta ut pension. Det har att göra med att vi lever allt längre, sade Alexander Maditianos