Nyheter 31.12.2022 Kent Lidman
Språkcaféer, språkresor, studiebesök, jobbansökningar och digitala träffar. Det var några av de mer konkreta arrangemangen under projektet ”Arbeta tillsammans”. Det berättade Marita Metsävainio pedagogisk expert vid Oulu yrkeshögskola och Marjo Nissilä, projektexpert vid OSAO, när de medverkade vid projektets avslutningsseminarium i Haparanda/Torneå.

Deras del av projektet Arbeta tillsammans handlade om språk-, och kulturutbildning i svenska för studenter, personal och arbetssökande.

Agera på svenska

Målsättningen var att ge kunskaper för att kunna agera på svenska i arbetsmarknaderna i norra Sverige.

-Vi uppmuntrade våra deltagare att tala, skriva och agera på svenska samt aktiverade deras kunskaper i svenska i olika praktiska situationer, sade Marita Metsävainio.

Det gjorde man genom bland annat erbjuda praktiska språkkurser och språkcaféer i svenska, förstärka en positiv attityd och ett positivt tänkande mot det svenska språket och det gränsöverskridande arbetet.

Inlärning på nätet

Eftersom coronapandemin bröt ut när projektet startade så blev mycket av inlärningen via nätet.

-Vi använde oss mycket av det som redan fanns på nätet som olika webbsidor och olika material, sade Marjo Nissilä.

Språkcaféer

Rent konkret anordnades språkcaféer på svenska för personal och ledningsgrupp bland deltagarna, språkutbildning för personalen, studenter och arbetssökande.

-Vi har anordnat elva olika språkcaféer. Det har handlat om lättfika med enklare språkutbildning, resesvenska och språkutbildning för företagare. Vi har haft chefsfika och Valborgsfika och språkutbildning för studenter och arbetssökande på olika nivåer, berättade Marita Metsävainio.

-Vi har använt oss bland annat av nya digitala verktyg och motiverat deltagarna att göra det roligt att agera interaktivt. Vi har också utvecklat metoder att lära språket av andra, sade Marjo Nissilä.

Virtuella besök

Projektet har också anordnat virtuella besök i Norrbotten under den tid som det var reserestriktioner på grund av coronapandemin.

-Det gäller till exempel besök på Luleå tekniska universitet, på Utbildning Nord och på arbetsförmedlingen. Vi har också gjort en video om en finsk familj som flyttar till Kiruna från Uleåborg, sade Marita Metsävainio.

Studieresor 2022

När pandemin var över anordnades också studieresor och fysiska studiebesök.

-Äntligen när vi åter kunde resa under 2022 anordnade vi en studieresa och företagsresa till Luleå och Haparanda. Vi anordnade en företags- och organisationsresa för personal till Luleå och Kiruna, samt en språk-, och kulturresa för personal till norra Norge och norra Sverige, berättade Marjo Nissilä.

Fick arbetsplats

Studieresorna gjorde att alla deltagare blev intresserade av att jobba i Sverige i framtiden.

-En student fick en arbetsplats efter studieresan och skulle också få hjälp med att ordna boende, sade Marita Metsävainio.

Nätverk

Då det gällde språk-, och kulturresan gick den bland annat till Tromsö, Kiruna och Pajala.

-Vi hade 16 deltagare på resan. Förutom att de lärde sig mycket om språk, kultur och miljö fick dom också kontakter och ett utbyggt nätverk, sade Marjo Nissilä.

Kent Lidman