Nyheter 17.06.2022 Paula Mikkola
-Nordprogrammen är bland de bästa programmen inom EU och är unika i sitt slag i Europa. Det bådar gott inför det fortsatta arbetet med nya Interreg Aurora. Det sade Dorota Witoldson, programansvarig för europeiskt gränsöverskridande samarbete vid regionala enheten i EU-kommissionen, när hon medverkade vid Interreg-konferensen i Skellefteå.

Det finns ett 60-tal gränsöverskridande interregprogram inom EU.

-Grunden för alla är att det ska handla om gränssamarbete med hög kvalité och beslutsförmåga. Programmen ska skapa nätverk, öka samarbetet över gränserna, och hitta synergieffekter, sade Dorota Witoldson.

Sápmi viktig del

Hon framhåller att samarbetet i Sapmi är en viktig del av interregprogrammen

-Det är viktigt på EU-nivån och ser Sapmi som ett enda område, samtidigt som det utvecklar samarbete mellan flera länder. Programmen bygger upp ett bättre samarbete och gynnar folk-till-folk-samarbete, sade Dorota Witoldson.

Hon anser också att det är viktigt att satsa på småskaliga projekt.

-I det finns också stora möjligheter till ett ökat folk-till folk-samarbete. Jag tror mycket på det i det nya Auroraprogrammet också, säger Dorota Witoldson.

Regional utveckling

Maria Eriksson, biträdande direktör vid det svenska näringsdepartementet, menar att interregprogrammen är viktiga för den regionala utvecklingen.

-Programmen ökar det regionala samarbetet och den regionala aktiviteten. Det ger medborgare, företag och andra större möjligheter utvecklas tillsammans. Det gör det enklare med gränsöverskridande arbete och pendling i gränsregionerna, sade hon.

Maria Eriksson tycker också att samarbetet över gränserna bör uppmuntras.

Återhämtning

Det kan handla om räddningstjänst, hälsovård, turism och annat samarbete. Fokus ska vara på folk och företag, sade hon.

Maria Eriksson ser det nya Aurora-programmet som en återhämtning av coronapandemin.

-Många företag hade svåra problem att samarbeta över gränserna under coronan. Nu kan man ta igen det. Det är viktigt med lokala samarbeten. Aurora kan hjälpa till att återuppbygga samarbetet över gränserna, sade hon.

Liknande förhållanden

Birgitte Sem, seniorrådgivare vid Norges Kommunal- och moderniseringsdepartement, framhöll att interregprogrammen är mycket viktiga för Norge när det gäller det gränsöverskridande samarbetet med Sverige och Finland.

-Vi har många liknande förhållanden i våra områden med gles befolkning, långa avstånd och små samhällen. Vi har också stor kompetensbrist och det är en stor utmaning för oss alla. I det fallet är interreg viktigt och vi tror mycket på det nya Auroraprogrammet, sade hon.

Minskar gränsproblem

Petri Haapalainen, rådgivare vid det finska Arbets-, och näringsministeriet, påminde att vi nu haft interregprogram i 30 år.

-Det är konkreta exempel på att gränssamarbete minskar problemen. Samtidigt är det en stor utmaning och ett sätt att bygga Europa starkare, sade han.

Petri Haapalainen framhöll att man bör arbeta mot en gränslös arbetsmarknad.

-Det ökar det regionala samarbetet och affärsmöjligheterna över gränserna. Det nya Aurora-programmet öppnar många möjligheter, sade han.

Kent Lidman