2021, Nyheter 08.10.2021 Paula Mikkola
-Det krävs en långsiktig plan och mycket ”try-and-error” för att uppnå långsiktiga lösningar då det gäller en hållbar samhällsutveckling. Det säger Malin Lindberg, forskare och professor vid Luleå tekniska universitet, när hon medverkade vid Projekt Folkverkstans lärandekonferens.

Hon medverkade under temat ”Utveckling av sociala innovationer med Folkverkstaden som ett exempel.” Det handlade om hur civilsamhället ska utveckla innovativa lösningar på samhällsutmaningarna.

-Samhället står inför en rad utmaningar. Det gäller bland annat klimatförändringarna, överkonsumtionen, segregationen, arbetslöshet, ohälsa och inte mints just nu coronapandemin, säger Malin Lindberg.

Nya angreppsätt

Vad kräver då dessa samhällsutmaningar?

-Det kräver nya angreppsätt och arbetssätt. Det kräver också ett ökat samarbete mellan människor, organisationer och sektorer, samt en aktiv involvering av dom människor som berörs, säger Malin Lindberg.

Nya sociala medel

För att klara detta och bidra med sociala innovationer krävs både nya sociala mål och sociala medel.

-Dom sociala målen syftar till att förbättra människornas livsvillkor då det gäller välmående, inkludering och egenmakt. För att klara det behövs sociala medel som skapar nya sociala praktiker, relationer och strukturer, säger Malin Lindberg.

Nytänkande

Som exempel på sociala innovationer nämner Malin Lindberg reko-ringen, fritidsbanken, lokala servicepunkter och Folkverkstaden.

-För att kunna konstatera om det är en social innovation måste man ställa sig frågan om verksamheten är nytänkande, om platsen eller verksamhetsområdet är nytt, och om och varför drivkraften och visionen är ett nytänkande, säger Malin Lindberg.

Samhällets ansvar

Samhället har ansvar för många sociala verksamheter men kan ha vissa begränsningar.

-Det kan gälla en bristande intern struktur, bristande utrymmen och resurser. Verksamheten påverkas av offentliga bidrag och ersättningar och det ansvar som staten har, säger Malin Lindberg.

Det finns olika nivåer i statens ansvar och socialt nytänkande.

-Först på mikronivå är det behov, mobilisering och ideer. Därefter kommer förverkligandet och på makronivå en samhällsförändring, säger Malin Lindberg.

Folkverkstaden

Då det gäller Folkverkstaden medverkar den på alla nivåer.

-Först är det förstudien och utvecklingen av projektet på mikronivå. Därefter kommer en mobilisering av ideerna och förverkligandet mot en förändrad attityd i samhället på makronivån, säger Malin Lindberg.

Ideelt arbete

Då det gäller verksamheter som Folkverkstaden, Fritidsbanken och andra, drivs dom i många fall av ideellt arbete. Det är ett samarbete mellan civilsamhället och ideella krafter.

-Här behövs en långsiktighet och lokalt samarbete. Vi har exempelvis idrottsföreningar som ofta har ett samarbete med kommuner för att klara sin verksamhet. Likadant är det med Folkverkstaden och andra liknande verksamheter, säger Malin Lindberg.